úterý 21. 1. 20
Staršovstvo v poslední schůzi zvolilo Petru S. a Jarka K. do dozorčí rady brněnského střediska Diakonie a Ivana C. jako náhradníka.

pondělí 20. 1. 20
Farář kázal v Betlémském kostele na bohoslužbách pro mládež (yesle).

neděle 19. 1. 20
Bohoslužby. Malou nedělku měl Jarda K., velkou Jana Z. Službu Honza R., hrál Ondřej H. Kafe. Koulovačka.

sobota 18. 1. 20
Zítra neděle. Kázání na modlitbu Páně se pomalu chýlí k závěru.

pátek 17. 1. 20
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 16. 1. 20
Ráno biblické příběhy na Filipce, odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina a schůze staršovstva.

středa 15. 1. 20
Odeslána sbírka na bohoslovce.

úterý 14. 1. 20
Gratulace: Jarmile Ž. k synovi Františkovi, Joelovi a Haničce, kteří v neděli s PSO vyprodali velký sál Lucerny, a Petrovi O., který měl dnes výbornou přednášku na pastorálce.

pondělí 13. 1. 20
Ve čtvrtek bude schůze staršovstva.

neděle 12. 1. 20
A je tu opět Husovický deník. Dnes bohoslužby, malá i velká nedělka, službu měl Petr K. Večer Desert, hostem byl farář a zdravotní klaun David Najbrt, hrála kapela Maruna.

pátek 20. 12. 19
Začaly zimní prázdniny, Husovický deník se odmlčí. Sejdeme se v neděli ráno k dětské slavnosti, na Štědrý den odpoledne, na Boží hod ráno, v neděli ráno, na Silvestra odpoledne a na Nový rok ráno. Přejeme krásné svátky a dobrý nový rok.

čtvrtek 19. 12. 19
Vánoční bohoslužby na Filipce. Hrály Martina M. a Klára H. Punč.

středa 18. 12. 19
A tak nám zítra začínají Vánoce - v 16 hod na Filipce.

úterý 17. 12. 19
Husovické listy namnoženy a rozeslány, děkujeme Máše C.

pondělí 16. 12. 19
Husovické listy vysázeny, děkujeme Petrovi K.

neděle 15. 12. 19
Třetí adventní neděle, bohoslužby. Hrál Jan S., službu měl Jirka S. Nedělky - zkouška na vánoční slavnost. Kafe a zkouška zpěvu.

sobota 14. 12. 19
Zítra třetí adventní neděle, a pak už to pofrčí.

pátek 13. 12. 19
Schůzka Husovických vřešťanů - zkouška vánoční hry.

čtvrtek 12. 12. 19
Ráno biblické příběhy na Filipce. Večer schůzka mládeže, pak biblická hodina, a nakonec schůze staršovstva.

středa 11. 12. 19
Zítra schůze staršovstva.

úterý 10. 12. 19
Na sborovém dopisu se pracuje.

pondělí 9. 12. 19
Je třeba vyrobit Husovické listy.

neděle 8. 12. 19
Druhá neděle adventní. Bohoslužby, svíčky zapaloval Šimon R., nedělku měli Filip Ž. a Honza R., službu Milan S. Po bohoslužbách zkouška zpěvu. Večer bohoslužba v klubu Desert, hostem byl pečovatel Domácího hospicu Vysočina Vojtěch Zikmund, hrál Dan Vertígo.

sobota 7. 12. 19
Zítra poslední Bohoslužba Desert v letošním roce.

pátek 6. 12. 19
Husovičtí vřešťani - zkouška vánoční hry.

čtvrtek 5. 12. 19
Ráno biblické příběhy na Filipce. Odpoledne nebyla schůzka mládeže, protože mládežníci dělali Mikuláše v rodinách. Večer biblická hodina.

středa 4. 12. 19
Zítra chodí Mikuláš.

úterý 3. 12. 19
Nevíte někdo, kde jsou ty ovčí a vlčí hlavy, co dělala kdysi Marika do vánoční hry?

pondělí 2. 12. 19
Ke včerejšku ještě doplňuji, že službu měl Honza R. a hrál Ondřej H.

neděle 1. 12. 19
První adventní neděle. Rodinné bohoslužby, vysluhování večeře Páně i dětem. Poté zkouška zpěvu a charitativní bazárek pro potřebné na Ukrajině a pro brněnské středisko Diakonie. Večer nešpory v Červeném kostele, kázal Jiří Gruber, účinkoval pěvecký sbor Kantiléna.

sobota 30. 11. 19
Výlet nedělní školy.

pátek 29. 11. 19
Farář naživo v TV Noe, půlhodinový rozhovor o Bohoslužbě Desert.

čtvrtek 28. 11. 19
Ráno biblické příběhy na Filipce, odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 27. 11. 19
V neděli začíná advent.

úterý 26. 11. 19
V pátek nebude schůzka dětí, ale v sobotu bude výlet nedělní školy.

pondělí 25. 11. 19
Příručky Na každý den a Evangelický kalendář již v prodeji.

neděle 24. 11. 19
Bohoslužby, hrál Ondřej H., službu si vzal operativně Vláďa Z. Malou nedělku měl Jarda K. velkou Jana Z. a Marta J. Zkouška zpěvu.

sobota 23. 11. 19
Zítra poslední neděle církevního roku.

pátek 22. 11. 19
Schůzka dětí, zkouška na vánoční hru.

čtvrtek 21. 11. 19
Ráno biblické příběhy na Filipce, odpoledne schůzka mládeže a večer biblická hodina.

středa 20. 11. 19
Brněnské středisko Diakonie rozšířilo dobročinnou sbírku Krabice od bot na akci Krabice pro seniory. Přispět můžete i vy.

úterý 19. 11. 19
Kdybyste neměli program na sobotu, v 17 hod v Kloboukách u Brna začíná dobročinná aukce na podporu Diakonie Betlém.

pondělí 18. 11. 19
Přemýšlení o sborovém víkendu.

neděle 17. 11. 19
Bohoslužby, tentokrát jinak. K 30. výročí listopadu 89 jsme slavili bohoslužby, které připravil Pavel Pokorný, člen synodní rady. Byli jsme tak duchovně propojeni s dalšími evangelíky po celé republice. Službu měla Petra S., hrála Míša K. Malou nedělku měl Filip Ž., velkou Honza R.

sobota 16. 11. 19
Zítra výročí, připojujeme se ke sdíleným bohoslužbám s dalšími sbory ČCE.

pátek 15. 11. 19
Uvedení modlitebny do provozního stavu. Děkujeme všem, kdo uklízeli. Schůzka dětí, začala příprava vánoční hry.

čtvrtek 14. 11. 19
Ráno biblické příběhy na Filipce. Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina a schůze staršovstva.

středa 13. 11. 19
Práce v modlitebně dokončeny. Brigáda na úklid v pátek odpoledne.

úterý 12. 11. 19
Pokračují zednické práce v modlitebně.

pondělí 11. 11. 19
Začalo otloukání omítky v modlitebně.

neděle 10. 11. 19
Bohoslužby, hrála Alice P., službu měl Pavel H. Pak zkouška zpěvu, napřed dělená, pak společná. Vyklízení modlitebny. Večer Bohoslužba Desert, hostem byla ředitelka škol Evangelické akademie Renáta Michálková, hrál Filip Pýcha.

sobota 9. 11. 19
Konvent brněnského seniorátu. Náš sbor zastupovali ŠH, Vláďa Z., Jarek K. a Petr K.

pátek 8. 11. 19
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 7. 11. 19
Ráno biblické příběhy na Filipce, večer schůzka mládeže a biblická hodina.

středa 6. 11. 19
Dorazily příručky NKD a EK 2020.

úterý 5. 11. 19
Na obhlídce stavební firma, která bude v modlitebně okopávat třiceticentimetrový pás omítky.

pondělí 4. 11. 19
Kdo si objednal nástěnný kalendář, může si ho v neděli vyzvednout.

neděle 3. 11. 19
Rodinná neděle s doprovodem kytary. Službu měl Honza R. Po bohoslužbách a kafi zkouška zpěvu, budeme zpívat písničky z kancionálu Slavíček rajský. Děti a mládež se odebraly na tradiční výpravu k pasování nového Vřešťana - Sofinky J. Po návratu společný oběd ve srubu, děkujeme manželům R. za guláš a Ráchel K. za vedení výpravy. Večer ještě Hudební nešpory v Červeném kostele, kázal ŠH, hrálo Trio Milana Kašuby s hostem Markem Kotačou. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován o. s Naděje.

sobota 2. 11. 19
V kanceláři grantová komise synodní rady.

pátek 1. 11. 19
Dnes nebyla schůzka Husovických vřešťanů - některé školy mají ještě podzimní prázdniny, resp. ředitelská volna.

čtvrtek 31. 10. 19
Schůzka mládeže, pak biblická hodina.

středa 30. 10. 19
Po pár dnech podzimních prázdnin pokračujeme dále.

čtvrtek 24. 10. 19
Ráno biblické příběhy na Filipce, večer schůzka mládeže a biblická hodina.

středa 23. 10. 19
Dostanu třicet autorských výtisků meditací Zastav se na chvíli. To asi pokryje poptávku ve sboru.

úterý 22. 10. 19
Zkoušky zpěvu začnou už 3. listopadu.

pondělí 21. 10. 19
Počasí téměř letní.

neděle 20. 10. 19
Bohoslužby, neděle Díkčinění, vysluhování večeře Páně. Službu měl Jarek K., hrál Ondřej H., malou nedělku měl Filip Ž. a velkou Eva R. Kafe na dvorku, sluníčko svítilo.

sobota 19. 10. 19
Mládež na školce v Břeclavi. Tamtéž i farář a Petra S., kteří tam měli nějaké povídání.

pátek 18. 10. 19
Schůzka Husovických vřešťanů. Mládež odjíždí na školku do Břeclavi.

čtvrtek 17. 10. 19
Po ránu biblické příběhy na Filipce, večer schůzka mládeže.

středa 16. 10. 19
Takže vánoční slavnost bude letos na 4. adventní neděli, a sice ráno při bohoslužbách.

úterý 15. 10. 19
Venku je teplo, nicméně řešíme už, kdy bude letos vánoční slavnost.

pondělí 14. 10. 19
Jiří Smrž, patrně nejlepší český folkař současnosti.

neděle 13. 10. 19
Ráno bohoslužby. Nedělku měla Lydie Š., službu Vláďa Z. Hrál Ondřej H. Večer Bohoslužba Desert, hostem byl a hrál písničkář Jiří Smrž.

sobota 12. 10. 19
Zítra Desert, host Jiří Smrž.

pátek 11. 10. 19
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 10. 10. 19
Ráno biblické příběhy na Filipce, odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina a schůze staršovstva.

středa 9. 10. 19
V neděli opět Desert. Hostem nebude výtvarník Daniel Balabán, jak se od dubna mělo za to, ale písničkář Jiří Smrž.

úterý 8. 10. 19
Rozpršelo se.

pondělí 7. 10. 19
Na Krajském úřadě uvedení Kurtovy knížky Nástin všesokolského výtvarnictví.

neděle 6. 10. 19
Rodinné bohoslužby. Hrál Ondřej, službu měla Petra. Kafe venku.

sobota 5. 10. 19
Svatba Markéty M. a Jiřího P.

pátek 4. 10. 19
Schůzka Husovických vřešťanů. Mládež jela na sjezd do Nového Města.

čtvrtek 3. 10. 19
Ráno biblické příběhy na Filipce, večer schůzka mládeže, kde nám Ondra S. pouštěl video z Elby, pak biblická hodina, kde jsme začali probírat knihu Zjevení.

středa 2. 10. 19
Neděli Díkčinění budeme slavit pravděpodobně 20. října.

úterý 1. 10. 19
Pasování bude v neděli 13. října.

pondělí 30. 9. 19
Silný vítr, ale u nás snad beze škod.

neděle 29. 9. 19
Bohoslužby. Hrála Helena N., službu měl Honza R. Kafe na dvorečku.

sobota 28. 9. 19
Dominika a David vstoupili do stavu manželského.

pátek 27. 9. 19
Zítra budou sobě oddáni Dominika P. a David K., účastníci biblických hodin. Přejeme krásnou svatbu!

čtvrtek 26. 9. 19
Ráno biblické příběhy na Filipce, večer schůzka mládeže.

středa 25. 9. 19
Ok, uklidili to. Dokonce vyřízli i tu soušku.

úterý 24. 9. 19
Zeleň města Brna ořezala větve sakury i forsythie před farou. To je fajn, ale doufejme, že to po sobě také uklidí.

pondělí 23. 9. 19
Skončilo léto, začal podzim.

neděle 22. 9. 19
Bohoslužby, hrál Ondřej H., službu měl Milan S. a nedělku Petra S.

sobota 21. 9. 19
Svatba Veroniky B. a Tomáše B.

pátek 20. 9. 19
V noci už je chladno, podzim na krku. Někteří odjeli na festival Křídla.

čtvrtek 19. 9. 19
Ráno biblické příběhy na Filipce. Odpoledne uklízecí brigáda, děkujeme Janě, Lydii, Martě, Petře a Kristýně. Večer schůzka mládeže.

středa 18. 9. 19
Pohřeb Aleše N.

úterý 17. 9. 19
Redakce Českého bratra připravila speciální web k 30. výročí sametové revoluce. http://30svobodnychlet.cz/

pondělí 16. 9. 19
Mirka Š. je po operaci, nastoupila rekonvalescenci.

neděle 15. 9. 19
Bohoslužby, krásné počasí. Službu měl Vláďa Z., nedělku Honza R.

sobota 14. 9. 19
Úklid po pastorálce a grilování. Svatba Alice H. a Vladimíra Š.

pátek 13. 9. 19
Zahradní párty.

čtvrtek 12. 9. 19
Začala výuka biblických příběhů na Filipce. Rozhovor se snoubenci Markétou M. a Jiřím P. Schůzka mládeže, tentokrát bez faráře. Schůze staršovstva.

středa 11. 9. 19
Domluva o pohřbu Aleše N. Příprava zahrady na pátek.

úterý 10. 9. 19
V modlitebně pastorální konference brněnského seniorátu. Děkujeme všem, kdo přispěli ke zdárnému průběhu akce.

pondělí 9. 9. 19
Přestavba modlitebny na zítřejší pastorálku. Díky Kurtovi za pomoc.

neděle 8. 9. 19
Bohoslužby, malou nedělku měl Filip Ž., velkou Jana Z. Hrál Ondřej H., službu měl Pavel H. Začala řada kázání na modlitbu Páně.

sobota 7. 9. 19
Deštivo, ale vlídno.

pátek 6. 9. 19
Filipka má za sebou první týden. Jde to až překvapivě dobře, prozradila paní učitelka.

čtvrtek 5. 9. 19
Dobré zprávy od Denisy, Bohu díky!

středa 4. 9. 19
Rozhovor se snoubenci Veronikou B. a Tomášem B.

úterý 3. 9. 19
Tradiční grilování na začátku školního roku se bude konat v pátek 13. 9. od 18 hod.

pondělí 2. 9. 19
Začátek školního roku, slavnostní otevření základní církevní školy Filipka. Dvouleté úsilí bylo dnes korunováno úspěchem, díky manželům Konvalinkovým a mnoha dalším se podařilo školu otevřít. Na slavnostních bohoslužbách promluvil synodní senior Daniel Ženatý, dále ředitelka Filipky Ruth Konvalinková, ředitelka Evangelické akademie Helena Wernischová. Zpěv doprovázela husovická kapela. Přítomno bylo vedle dětí a rodičů také mnoho hostů. Občerstvení bylo vydatné, divadlo Líšeň zahrálo představení Spoutaný trávou. Akce se vydařila, škole přejeme jen to nejlepší!

neděle 1. 9. 19
Nastalo září, vítá vás opět Husovický deník. O prázdninách se konaly tradiční akce, ale teď již začíná další školní rok. Dnes bohoslužby, při nichž byl naším hostem synodní senior Daniel Ženatý. Službu měla Petra S., hrála Míša K. Bratr senior s manželkou Danielou v Husovicích i poobědvali, ale ještě se neloučili, zítra se totiž koná slavnostní otevření školy Filipka!

čtvrtek 27. 6. 19
Konec školního roku, Husovický deník se loučí. Přejeme krásné léto!

středa 26. 6. 19
Rozhovor se snoubenci Veronikou K. a Luboslavem L.

úterý 25. 6. 19
Katecheze s Ladislavem F.

pondělí 24. 6. 19
Filipka prosí o brigádnickou pomoc během léta.

neděle 23. 6. 19
Bohoslužby, kázal Vláďa Z., službu měl Milan S.

sobota 22. 6. 19
Za týden už jsou prázdniny!

pátek 21. 6. 19
Zahradní párty na závěr školního roku.

čtvrtek 20. 6. 19
Schůzka mládeže nakonec nebyla, takže letos finito.

středa 19. 6. 19
Rozhovor se snoubenci Alicí H. a Vladimírem Š.

úterý 18. 6. 19
Křestní katecheze s Ladislavem F.

pondělí 17. 6. 19
Kazatelé, presbyteři, varhaníci - bohoslužby zajištěny až do 1. září.

neděle 16. 6. 19
Trojiční neděle, bohoslužby. Nedělku měla Marta J., službu Pavel H.

sobota 15. 6. 19
Svatba Veroniky H. a Viktora P.

pátek 14. 6. 19
Schůzka Husovických vřešťanů, poslední v tomto školním roce.

čtvrtek 13. 6. 19
Schůzka mládeže. Biblická hodina. Schůze staršovstva. Dýchánek na závěr biblických hodin.

středa 12. 6. 19
Léto je tu. Udeřila vedra a zítra je poslední biblická hodina a poslední staršovstvo před prázdninami.

úterý 11. 6. 19
Nový kotel ve farním bytě, na vytápění i ohřev teplé vody. Díky Štěpánovi M.

pondělí 10. 6. 19
Svatodušní pondělí.

neděle 9. 6. 19
Svatodušní svátky, bohoslužby, slavnost konfirmace. Službu měl Honza R., nedělku Jana Z. Konfirmováni byli Anna S., Agáta M., David M. a Oliver N. Fotil Ben S.

sobota 8. 6. 19
Schůzka konfirmandů, poslední před konfirmací. Křest Davida M.

pátek 7. 6. 19
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 6. 6. 19
Schůzka mládeže, biblická hodina - M.

středa 5. 6. 19
V neděli budeme slavit slavnost konfirmace. Konfirmandi jsou čtyři, přijďte je podpořit!

úterý 4. 6. 19
Skončila sbírka na Jeronymovu jednotu, vybralo se víc než loni.

pondělí 3. 6. 19
Přišlo léto. A kvetou růže.

neděle 2. 6. 19
Bohoslužby, křest Alfréda M. Kázal a křtil Jan Keller, službu měl Jarek K.

sobota 1. 6. 19
Dopoledne schůzka konfirmandů, odpoledne svatba Lenky N. a Pavla P.

pátek 31. 5. 19
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 30. 5. 19
Dnes nebyla mládež ani biblická, protože svátek Nanebevstoupení a bohoslužby. Proč tento svátek není v Česku oblíbený?

středa 29. 5. 19
Zítra svátek Nanebevstoupení, bohoslužby budou v 18 hod.

úterý 28. 5. 19
Katecheze - příprava ke křtu Ladislava F.

pondělí 27. 5. 19
Po několika dnech volna opět Husovický deník. Včera bohoslužby, kázal Jaroslav Vítek, službu měla Petra S.

neděle 19. 5. 19
Bohoslužby, nedělku měl Filip Ž. (mladší) a Honza R. (starší), službu Mirka Š. Poslední akce jubilejního XX. ročníku festivalu Husovický dvorek - výstava suchých jehel Samuela Sedláka a představení divadla Paravánek O zlobivém andílkovi.

sobota 18. 5. 19
Schůzka konfirmandů.

pátek 17. 5. 19
Dopoledne sečení trávy, odpoledne Jirka S. opravil ohradu na zahradě. Pak schůzka Husovických vřešťanů. Večer ve srubu koncert Slávka Klecandra a Jiřího Smrže.

čtvrtek 16. 5. 19
Schůzka mládeže. Biblická hodina. Schůze staršovstva.

středa 15. 5. 19
První třídní schůzky na Filipce, chvíli byl přítomen i farář.

úterý 14. 5. 19
Ruthka K. měla program o Filipce pro faráře brněnského seniorátu, součástí byla i prohlídka budovy.

pondělí 13. 5. 19
V pátek ve srubu koncert Slávka Klecandra a Jiřího Smrže. Zveme! Začátek v 19 hod.

neděle 12. 5. 19
Husovický dvorek. Nejprve bohoslužby a nedělky, službu měl Honza R. Poté na dvorku divadlo Já to jsem s představením Eliščiny pohádky. Nepršelo.

sobota 11. 5. 19
Svatba Eleni G. a Tomáše N. Mládež na školce v Silůvkách.

pátek 10. 5. 19
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 9. 5. 19
Schůzka mládeže. Biblická hodina.

středa 8. 5. 19
Státní svátek.

úterý 7. 5. 19
Předpověď na neděli je zatím nepříznivá, ale třeba se to ještě změní. Pokud by pršelo, představení bude ve srubu.

pondělí 6. 5. 19
Po květnovém volnu je zde opět Husovický deník. Včera bohoslužby, kázal Vladimír Z., službu měla Petra S., nedělku učily Marta J. a Mirka G.

pondělí 29. 4. 19
Rozhovor se snoubenci Lenkou N. a Pavlem P.

neděle 28. 4. 19
Bohoslužby, nedělka, kafe, Husovický dvorek. Službu měla Mirka Š. Vernisáž výstavy loutek Antonína Maloně. Divadlo Facka hrálo pohádku Václava Havla Pižďuchové.

sobota 27. 4. 19
Příprava výstavy loutek Antonína Maloně.

pátek 26. 4. 19
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 25. 4. 19
Schůzka mládeže, pak biblická hodina.

středa 24. 4. 19
V neděli pokračování Husovického dvorku, přijďte!

úterý 23. 4. 19
Rozhovor se snoubenci Eleni G. a Tomášem N.

pondělí 22. 4. 19
Pondělí velikonoční. Tradiční výlet, tentokrát ze Křtin do Bílovic - se zastávkou v řícmanickém arboretu.

neděle 21. 4. 19
Hod Boží velikonoční. Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně, nedělku měl Filip Ž., službu Jarek K.

sobota 20. 4. 19
Bílá sobota.

pátek 19. 4. 19
Velký pátek. Bohoslužby s večeří Páně. Službu měl Vláďa Z. Kafe na dvorku.

čtvrtek 18. 4. 19
Zelený čtvrtek. Čtení Pašijí, letos podle Marka.

středa 17. 4. 19
Rozhovor se snoubenci Veronikou H. a Viktorem P.

úterý 16. 4. 19
Velikonoce se blíží, začínáme ve čtvrtek v osmnáct čtením Pašijí.

pondělí 15. 4. 19
Datum konfirmace bylo stanoveno na svatodušní neděli 9. června.

neděle 14. 4. 19
Květná neděle, ráno bohoslužby plus nedělka, pak vernisáž výstavy kreseb Pavla Matysky a představení divadla Drak n´Roses Žížaly, cvrčci a Tyvíškdo. Protože byla zima, hrálo se ve srubu. Večer Bohoslužba Desert, hostem byla výtvarnice Marika Bumbálková, zpívala vokální kapela Kolenem.

sobota 13. 4. 19
Svatba Petry O. a Lukáše S.

pátek 12. 4. 19
Vřešťani na Filipce.

čtvrtek 11. 4. 19
Instalace výstavy. Schůzka mládeže, ale nikdo nepřišel. Biblická hodina. Schůze staršovstva.

středa 10. 4. 19
Začíná se chystat výstava na neděli, snad nebude pršet, předpověď je nejistá.

úterý 9. 4. 19
U nás v modlitebně pastorální konference Brněnského seniorátu. Děkujeme všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu akce.

pondělí 8. 4. 19
Přestavba modlitebny na zítřejší pastorálku.

neděle 7. 4. 19
Ráno rodinné bohoslužby a kafe. Službu měla Mirka Š. Večer Hudební nešpory v Červeném kostele, zpíval sbor Ensemble Versus, kázal husovický farář, sbírka na Diakonii Betlém.

sobota 6. 4. 19
Schůzka konfirmandů.

pátek 5. 4. 19
Kontrola hasicích přístrojů. Schůzka Husovických vřešťanů. Ucpaný odpad, flek na zdi v modlitebně.

čtvrtek 4. 4. 19
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina u M.

středa 3. 4. 19
Jarní program začíná, v neděli nešpory.

úterý 2. 4. 19
Příprava Husovických listů.

pondělí 1. 4. 19
Plakáty Husovického dvorku vytištěny.

neděle 31. 3. 19
Bohoslužby v Sola Gratia, kromě faráře se podíleli Ondra Z., Denisa K. a Eva R. Bohoslužby v Husovicích, hrála Míša K., službu měla Petra S., kázal Matouš Pleva.

sobota 30. 3. 19
Sborový víkend, celodenní výlet, výstup na Kelčský Javorník. Večer program Ruthky K. o Filipce.

pátek 29. 3. 19
Odjezd na sborový víkend. Večer ukázky z biografií Franze Kafky a T. G. Masaryka.

čtvrtek 28. 3. 19
Schůzka mládeže a biblická hodina.

středa 27. 3. 19
V neděli jsme podpořili postní sbírku Diakonie, ale přispět lze i jednotlivě.

úterý 26. 3. 19
Pracuje se na plakátu Husovického dvorku.

pondělí 25. 3. 19
Pátek až neděle sborový víkend.

neděle 24. 3. 19
Bohoslužby. Nedělku měla Marta J., ale nevím to jistě. Službu měl Štěpán M., hrála Helena N. Kafe venku.

sobota 23. 3. 19
Schůzka konfirmandů.

pátek 22. 3. 19
Odpoledne schůzka Husovických vřešťanů, večer Setkání zletilých, kde přednášeli Lukáš Novosad a Petr Kalina o Lužických Srbech.

čtvrtek 21. 3. 19
Schůzka mládeže, hodně se protáhla, pak biblická hodina.

středa 20. 3. 19
Program letošního ročníku festivalu Husovický dvorek je komplet připraven. Začínáme 14. dubna.

úterý 19. 3. 19
Zveme na páteční přednášku o Srbské Lužici, ve srubu od 19 hod.

pondělí 18. 3. 19
Byrokratické dozvuky včerejších událostí.

neděle 17. 3. 19
Bohoslužby, sborové shromáždění. Nedělku měla Lydie Š., službu Vláďa Z. Opakovanou volbu faráře řídil Jaroslav Vítek. Farář byl zvolen na další tři roky. Zprávy schváleny.

sobota 16. 3. 19
Zítra sborové shromáždění s volbou faráře.

pátek 15. 3. 19
Schůzka Husovických vřešťanů, tentokrát poněkud dívčí.

čtvrtek 14. 3. 19
Schůzka mládeže, biblická hodina, schůze staršovstva.

středa 13. 3. 19
Jde do tuhého, na webu Filipky byly zveřejněny formuláře pro zápis do 1. a 2.-4. třídy.

úterý 12. 3. 19
Přípravy sborového shromáždění.

pondělí 11. 3. 19
Volbu v neděli bude řídit farář Jaroslav Vítek.

neděle 10. 3. 19
První neděle postní. Ráno bohoslužby s vysluhováním večeře Páně. Nedělku měl Honza R., službu Mirka Š. Večer Desert, hostem byl muzikant Rostislav Tvrdík, hrála kapela Svatopluk.

sobota 9. 3. 19
Včera a dnes konfirmandi na seniorátním konfivíkendu.

pátek 8. 3. 19
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 7. 3. 19
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 6. 3. 19
Popeleční středa, v neděli 1. postní, bude vysluhována večeře Páně.

úterý 5. 3. 19
Přípravy Husovického dvorku.

pondělí 4. 3. 19
Sborový víkend na konci března zajištěn. Farář má na neděli zástup, a také program se již rýsuje.

neděle 3. 3. 19
Rodinné bohoslužby, písničky s kytarou. Službu měl Milan S.

sobota 2. 3. 19
Zítra rodinná neděle.

pátek 1. 3. 19
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 28. 2. 19
Schůzka mládeže. Biblická hodina.

středa 27. 2. 19
Pohřeb Evy Langerové.

úterý 26. 2. 19
Ester E. se stala členkou sboru.

pondělí 25. 2. 19
Evidenční dotazník odeslán.

neděle 24. 2. 19
Bohoslužby. Nedělku měla Jana Z., službu Honza R.

sobota 23. 2. 19
Schůzka konfirmandů.

pátek 22. 2. 19
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 21. 2. 19
Schůzka mládeže, biblická hodina.

středa 20. 2. 19
Zemřela Eva L., dcera Evy C. Na Filipce přípravka pro předškoláky.

úterý 19. 2. 19
Ve vzduchu je cítit jaro, tak uvidíme.

pondělí 18. 2. 19
Evidenční dotazník aneb úkoly z byrokracie.

neděle 17. 2. 19
Po jarních prázdninách se opět rozjíždí Husovický deník. Dnes bohoslužby, ještě bez nedělky, službu měl Vláďa Z.

neděle 10. 2. 19
Bohoslužby. Hrála Štěpánka H., službu měl Pavel H.

sobota 9. 2. 19
A chystáme dvacátý ročník festivalu Husovický dvorek.

pátek 8. 2. 19
Vřešťani dnes nebyli, začaly jarní prázdniny.

čtvrtek 7. 2. 19
Schůzka mládeže, biblická hodina a schůze staršovstva.

středa 6. 2. 19
Kdo nemáte o jarních prázdninách kde lyžovat, fara v Libštátě nabízí ubytování.

úterý 5. 2. 19
Vše dobře dopadlo, topíme.

pondělí 4. 2. 19
Havárka s expanzkou, děkujeme Štěpánovi M. za záchranu.

neděle 3. 2. 19
Ač pololetní prázdniny, bohoslužby pro děti. Plus kafe a buchty. Službu měla Petra S.

sobota 2. 2. 19
Po delší době přestalo mrznout. Zítra rodinné bohoslužby.

pátek 1. 2. 19
Pololetní prázdniny, z toho důvodu nebyla schůzka dětí.

čtvrtek 31. 1. 19
Biblická hodina.

středa 30. 1. 19
Farář zpět z kursu.

neděle 27. 1. 19
Bohoslužby, nedělku měla Jana Z., službu Petr K. Kafe a muffiny.

sobota 26. 1. 19
Schůzka konfirmandů, ale nějak se to nesešlo, lyžařské výcviky v plném proudu.

pátek 25. 1. 19
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 24. 1. 19
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 23. 1. 19
Kola se otáčí.

úterý 22. 1. 19
Filipka prosí o pomoc na brigádách, otloukání omítek apod.

pondělí 21. 1. 19
V únorovém čísle časopisu Setkávání bude modlitba Petra K.

neděle 20. 1. 19
Bohoslužby, nedělku měla Eva R., službu Vláďa Z. Kafe.

sobota 19. 1. 19
Před padesáti lety zemřel Jan Palach.

pátek 18. 1. 19
Odpoledne schůzka Husovických vřešťanů, večer Setkání zletilých, kde měly program o Diakonii Petra S. a Pepina S.

čtvrtek 17. 1. 19
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 16. 1. 19
Sbor přispěl na děti zemřelého faráře Aleše Mosteckého.

úterý 15. 1. 19
Opakovaná volba faráře se uskuteční v neděli 17. března, dnes cestou seniorátního výboru podána žádost synodní radě o pokyn k volbě.

pondělí 14. 1. 19
Další Setkání zletilých se koná tento pátek ve srubu. Program budou mít Petra S. a Pepina S. o Diakonii.

neděle 13. 1. 19
Ráno bohoslužby a nedělka, kafe. Službu měla Mirka Š. Večer Desert, hostem byla ředitelka školy Filipka Ruth Konvalinková, hrála kapela Dooušek.

sobota 12. 1. 19
Schůzka konfirmandů.

pátek 11. 1. 19
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 10. 1. 19
Schůzka mládeže, biblická hodina a schůze staršovstva.

středa 9. 1. 19
Včera přednášel Kurt farářům na pastorálce brněnského seniorátu. Večer na ČT Art rozhovor s Rudolfem B., kde se mihlo i několik členů našeho sboru.

úterý 8. 1. 19
Malé ohlédnutí: o svátcích se konaly bohoslužby na čtvrtou adventní neděli, pak hned v pondělí na Štědrý den vánoční rozjímání, a na Boží hod bohoslužby s vysluhováním večeře Páně. Pak další neděle a bohoslužby na Silvestra odpoledne a na Nový rok ráno s večeří Páně.

pondělí 7. 1. 19
Skončily zimní prázdniny, přejeme vše dobré v novém roce.

pondělí 17. 12. 18
Nastal čas věnovat se Vánocům. Husovický deník se s Vámi loučí v tomto roce a ozve se v roce příštím. Přejeme krásné svátky!

neděle 16. 12. 18
Třetí adventní neděle, bohoslužby. Nedělku měl Honza R., službu Jirka S. Odpoledne slavnostní shromáždění ke 100. výročí spojení církve v Praze, kde se za náš sbor účastnili farář a kurátor s manželkou (ten dokonce účinkoval).

sobota 15. 12. 18
Dopoledne schůzka konfirmandů a zkouška muzikantů. Po poledni generálka vánoční hry v modlitebně a generálka pěveckého sboru ve srubu. V 15 hod propukla vánoční slavnost. Po úvodní společné písni a modlitbě zpíval pěvecký sbor několik koled v úpravě Luboše Fišera za doprovodu orchestříku. Hráli Ondřej H. na klavír a varhany, Klára H. na kontrabas, Petr K. a Tereza L. na housle a Filip Ž. na trombón. Dirigovala Klára S. R. Pak zahráli děti hru Vánoce na pumpě, kterou napsal Michal Kitta. Orchestřík doprovázel i zpěvy dětí. Děti dostaly balíčky, tentokrát ekologičtější než jindy. Akce se velmi vydařila, děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě, zejména Janě z.!

pátek 14. 12. 18
Zkouška vánoční hry v modlitebně, se scénou a kostýmy.

čtvrtek 13. 12. 18
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina a po ní schůze staršovstva.

středa 12. 12. 18
Nástěnné kalendáře Česká pošta vrátila zpět, Ústřední církevní kancelář nám je posílá znovu. S tímhle prý bojují v poslední době často.

úterý 11. 12. 18
Na bazárku se vybralo přes čtrnáct tisíc na Ukrajinu a přes čtyři tisíce na Diakonii.

pondělí 10. 12. 18
Jako obvykle se několik zaslaných sborových dopisů vrátilo, adresáti patrně zemřeli.

neděle 9. 12. 18
Druhá adventní neděle, bohoslužby. Nedělky, kafe. Službu měla Mirka Š. Po bohoslužbách na dvorku bazárek ve prospěch lidí na Ukrajině, kteří byli zasaženi válečným konfliktem. Také ve prospěch brněnského střediska Diakonie. Pak zkouška zpěvu. Večer Bohoslužba Desert, hostem byla primářka Psychiatrické léčebny v Černovicích MUDr. Hana Sedláková, hrál písničkář Pavel Čadek.

sobota 8. 12. 18
O některých věcech tu těžko psát - ale přece jen: Denisa píše, že cítí sílu našich modliteb.

pátek 7. 12. 18
Schůzka Husovických vřešťanů - zkouška vánoční hry.

čtvrtek 6. 12. 18
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 5. 12. 18
Tak Mikuláš přece jen šel, byl u Rebeky K. Namaskovat se kvůli jednomu dítěti, to značí velké odhodlání!

úterý 4. 12. 18
Staršovstvo vyhlásilo mimořádnou sbírku na školu Filipku. Přispívat můžete do rukou pokladní sboru, Denisy K.

pondělí 3. 12. 18
Mikuláš chtěl letos opět chodit, ale nějak se zjistilo, že děti odrostly a malé ještě nevyrostly. Tak snad někdy příště!

neděle 2. 12. 18
První adventní neděle. Bohoslužby rodinné, s vysluhováním večeře Páně. Službu měl Jarek K. Sbírka na střediska Diakonie Brno a Klobouky u Brna. Po kafi zkouška zpěvu. Večer Hudební nešpory v Červeném kostele, účinkoval Brněnský Valášek, kázala Jana Hofmanová.

sobota 1. 12. 18
Dopoledne schůzka konfirmandů, odpoledne výlet nedělky. Nasněžilo. Zítra první adventní neděle.

pátek 30. 11. 18
Výtvarná dílna pro děti i rodiče na Filipce. Díky Mirce Š. připraveny adventní věnce.

čtvrtek 29. 11. 18
Odpoledne schůzka mládeže. Večer biblická hodina, ale nějak se to nesešlo.

středa 28. 11. 18
Česká biblická společnost nabízí svou novinku - Jubilejní bibli. Velký formát, nová grafická úprava, příloha Češi a bible.

úterý 27. 11. 18
V sobotu bude výlet s nedělkou, sraz je ve 14 hod na konečné v Soběšicích.

pondělí 26. 11. 18
V pátek nebudou Vřešťani, děti se mohou zúčastnit výtvarné dílny na Filipce od 14 do 18 hodin.

neděle 25. 11. 18
Bohoslužby, nedělky obě. Hrála Helena N. Po kafi zkouška zpěvu, tentokrát bez sbormistryně Kláry, zastoupila ji Dita S.

sobota 24. 11. 18
Zítra poslední neděle církevního roku.

pátek 23. 11. 18
Odpoledne schůzka Husovických vřešťanů - zkouška vánoční hry, večer Setkání zletilců, kde Denisa K. vyprávěla o cestě do Izraele.

čtvrtek 22. 11. 18
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 21. 11. 18
Připomínám, že v pátek se koná ve srubu Setkání zletilých. Zveme!

úterý 20. 11. 18
První letošní sníh.

pondělí 19. 11. 18
Ochladilo se.

neděle 18. 11. 18
Bohoslužby, děti zkoušely vánoční hru, službu měla Petra S. Poté kafe a po kafi zkouška zpěvu. Zpíváme koledy, ale naštěstí málo známé.

sobota 17. 11. 18
V kanceláři grantová komise synodní rady, ve srubu schůzka konfirmandů.

pátek 16. 11. 18
Schůzka Husovických vřešťanů - zkouška vánoční hry.

čtvrtek 15. 11. 18
Schůzka mládeže. Biblická hodina.

středa 14. 11. 18
Lze zakoupit příručky Evangelický kalendář a Na každý den, knihu modliteb a sešit meditací.

úterý 13. 11. 18
V HaDivadle vzpomínka na Josefa K.

pondělí 12. 11. 18
V neděli začnou zkoušky zpěvu.

neděle 11. 11. 18
Ráno bohoslužby, v nedělce už zkouší vánoční hru, službu měl Štěpán M. Slib členky dozorčí rady brněnského střediska Diakonie Petry S. Večer Bohoslužba Desert, hostem byl ornitolog Jaroslav Koleček, hrála kapela Nahiru a paznecht.

sobota 10. 11. 18
Konvent brněnského seniorátu. Za husovický sbor se účastnili farář, kurátor, který často vystupoval i z pozice synodního kurátora, místokurátor (člen předsednictva), Petr K. a Ruth K., která informovala o založení základní školy Filipka.

pátek 9. 11. 18
Schůzka Husovických vřešťanů, díky Janě Z. startuje zkoušení vánoční hry.

čtvrtek 8. 11. 18
Schůzka mládeže, biblická hodina a schůze staršovstva.

středa 7. 11. 18
Svatba Petry Š. a Jiřího K. Tím pravděpodobně letos svatební sezóna končí.

úterý 6. 11. 18
V kostelnickém bytě o člověka více.

pondělí 5. 11. 18
Personální fond pro letošek zaplacen.

neděle 4. 11. 18
Rodinné bohoslužby, službu měl Honza R. Kafe stále ještě na dvorku. Večer Hudební nešpory v Červeném kostele, účinkoval sbor Musica da Camera, kázal Jiří Gruber, sbírka na Hospic sv. Alžběty.

sobota 3. 11. 18
Dopoledne schůzka konfirmandů, odpoledne svatba Lucie D. a Tomáše K. Brněnské středisko Diakonie dnes slavilo 25 let trvání.

pátek 2. 11. 18
Včera před půlnocí se Františce a Kurtovi narodil syn Alfréd. Toto oznámeno dnes na schůzce Husovických vřešťanů. Děti volaly "hurá" a "sláva".

čtvrtek 1. 11. 18
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 31. 10. 18
Po podzimních prázdninách rozjíždí se opět Husovický deník.

pátek 26. 10. 18
Dnes nebyla schůzka dětí, začínají podzimní prázdniny.

čtvrtek 25. 10. 18
Schůzka mládeže s nadprůměrnou účastí. Večer biblická hodina.

středa 24. 10. 18
Varhaník Ondřej H. dnes slaví kulatiny. Gratulujeme!

úterý 23. 10. 18
Objednali jsme pět nástěnných kalendářů s fotografiemi kostelů na rok 2019.

pondělí 22. 10. 18
Vzhledem k podzimním prázdninám v pátek nebudou Vřešťani.

neděle 21. 10. 18
Bohoslužby, kázal Vláďa Z., službu měla Petra S., nedělku Lydie Š. Farář kázal ve Zlíně, kde pak odpoledne povídal a besedoval o Bohoslužbě Desert.

sobota 20. 10. 18
Schůzka konfirmandů. Mládež na školce v Boskovicích, kde mj. Sára K. zvolena do Seniorátního odboru mládeže.

pátek 19. 10. 18
Schůzka Husovických vřešťanů. Pobožnost pro aktivisty Filipky.

čtvrtek 18. 10. 18
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 17. 10. 18
Filipka má zřejmě prvního žáčka.

úterý 16. 10. 18
Vypadá to, že konfirmandi se budou scházet v sobotu.

pondělí 15. 10. 18
O víkendu má mládež akci v Boskovicích. Bylo by dobře, kdyby jelo co nejvíc mládežníků.

neděle 14. 10. 18
Neděle Díkčinění, vysluhování večeře Páně. Mladší nedělku měl Filip Ž., starší Jana Z. Službu měla Mirka Š., hráli Ondřej, Klárka a Anežka. Po bohoslužbách tradiční pasování, i když žádný nováček letos není. Po návratu z výpravy společný oběd dětí a mládeže ve srubu. Děkujeme manželům R. za guláš. Večer Bohoslužba Desert, hostem byla MUDr. Regina Slámová, hrála kapela Betsaida.

sobota 13. 10. 18
Zítra budeme slavit neděli Díkčinění.

pátek 12. 10. 18
Den otevřených dveří na Filipce. Prohlídka budovy, guláš, moštování, zábavy dětí.

čtvrtek 11. 10. 18
Odpoledne schůzka mládeže, na kterou přišla i nová seniorátní farářka pro mládež Iva K. Večer biblická hodina a schůze staršovstva.

středa 10. 10. 18
Český Bratr se zajímá o Filipku.

úterý 9. 10. 18
Rozhovor se snoubenci Lucií D. a Tomášem K.

pondělí 8. 10. 18
Rozhovor se snoubenci Petrou Š. a Jiřím K.

neděle 7. 10. 18
Ráno bohoslužby, a sice rodinné. Hrál Honza Ž., službu měl Honza R. Večer nešpory v Červeném kostele, účinkoval Swing Band Mojdy Bártka, sbírka byla určena na Hospic sv. Alžběty.

sobota 6. 10. 18
Párty u H.

pátek 5. 10. 18
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 4. 10. 18
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 3. 10. 18
Byly vyřezány suché stromy na farní zahradě, děkujeme Jáchymovi a Ondřejovi za práci. Ve srubu zkouška Poletíme?, zítra hrají v pražském Lucerna Music Baru, a mají vyprodáno.

úterý 2. 10. 18
Mládež ve čtvrtek 17:15 (zatím), biblická ve čtvrtek v 19:00, děti v pátek 16:00.

pondělí 1. 10. 18
Domlouváme schůzky konfirmandů, ale zatím se to moc nedaří.

neděle 30. 9. 18
Bohoslužby, kázal výpomocný kazatel Petr M., službu měla Petra S. Farář kázal v Pečkách.

sobota 29. 9. 18
Několik členů sboru na oslavách 100. výročí spojení církve v Pardubicích.

pátek 28. 9. 18
Svatý Václav, státní svátek.

čtvrtek 27. 9. 18
Odesíláme žádost o granty ČCE na ústředí církve. Děkujeme za vypracování manželům K.

středa 26. 9. 18
Po všech komplikacích ohledně sborového víkendu bylo dnes zarezervováno rekreační středisko Sola Gratia na víkend 29.- 31. března.

úterý 25. 9. 18
Podzimní školka mládeže bude 19.- 21. 10. v Boskovicích.

pondělí 24. 9. 18
Ochladilo se, déšť a vítr. Tím zřejmě skončilo letošní dlouhé léto, které trvalo bezmála pět měsíců, a nastal podzim.

neděle 23. 9. 18
Bohoslužby, kázal Vláďa Z., službu měla Mirka Š., nedělku Jana Z. Farář ve Veselí.

sobota 22. 9. 18
Zítra neděle.

pátek 21. 9. 18
Přišel nástěnný kalendář s fotografiemi kostelů na rok 2019. Posílají to čím dál dřív, je teprve září.

čtvrtek 20. 9. 18
Seniorátní výbor doporučil obě naše žádosti o granty ČCE. Děkujeme!

středa 19. 9. 18
Svátek Díkčinění budeme slavit v neděli 14. října.

úterý 18. 9. 18
Blíží se oslavy 100. výročí spojení církve. Konají se v Pardubicích a hlavní bohoslužby se budou konat v sobotu 29. 9. v 10 hodin na náměstí. Zúčastní se i někdo z Husovic?

pondělí 17. 9. 18
Podáváme dvě žádosti o grant ČCE, obě se týkají školy Filipka. V případě, že peníze dostaneme, předpokládá se spoluúčast sboru 10%. Na tento účel chce staršovstvo v adventu vykonat mimořádnou sbírku.

neděle 16. 9. 18
Bohoslužby, hráli Ondřej s Klárkou, službu měl Jarek K. Kafe, sluníčko svítilo.

sobota 15. 9. 18
Katecheze dospělých - příprava ke křtu.

pátek 14. 9. 18
Zahradní párty - tradiční grilování na začátku školního roku. Přestože celý den pršelo, večer pršet přestalo a bylo příjemně.

čtvrtek 13. 9. 18
Schůze staršovstva. Zítra grilování, ale má pršet.

středa 12. 9. 18
Úklid po pastorálce. Krásné počasí.

úterý 11. 9. 18
Pastorální konference brněnského seniorátu u nás. Děkujeme všem, kteří se podíleli (spíš podílely) na hladkém průběhu akce.

pondělí 10. 9. 18
Příprava modlitebny na zítřejší pastorálku. Díky Kurtovi za pomoc.

neděle 9. 9. 18
Bohoslužby, hrála Helena N., službu měl Milan S.

sobota 8. 9. 18
Presentace Filipky v Židenicích.

pátek 7. 9. 18
Svatba Ivany V. a Přemysla P.

čtvrtek 6. 9. 18
Zítra svatba.

středa 5. 9. 18
Tradiční grilování na začátku školního roku bude v pátek 14. 9.

úterý 4. 9. 18
Děkujeme všem, kteří se o prázdninách podíleli na zdárném průběhu sborových akcí.

pondělí 3. 9. 18
Husovický deník se opět hlásí! Skončily prázdniny, začal školní rok.

středa 27. 6. 18
Husovický deník se loučí, přejeme krásné léto a po prázdninách se zase ozveme.

úterý 26. 6. 18
Rozhovor se snoubenci Kateřinou U. a Jakubem K. Schůzka mládeže.

pondělí 25. 6. 18
Školní rok pomalu končí, děkujeme všem za čas a práci.

neděle 24. 6. 18
Bohoslužby, nedělku měla Petra S., službu Milan S.

sobota 23. 6. 18
Svatba Michaely N. a Petra N.

pátek 22. 6. 18
Tradiční grilování ke konci školního roku.

čtvrtek 21. 6. 18
Dnes první letní den, zítra párty, má se ochladit.

středa 20. 6. 18
Sbor přispěl nadačnímu fondu Filipka částkou 20 tisíc Kč.

úterý 19. 6. 18
Schůzka mládeže.

pondělí 18. 6. 18
Rozhovor se snoubenci Michaelou K. a Ondřejem H.

neděle 17. 6. 18
Bohoslužby, skončil cyklus kázání na Apoštolské vyznání víry. Službu měl Pavel H., nedělku Jana Z.

sobota 16. 6. 18
Už dlouho jsem tu nenapsal nic o Poletíme?, tak dnes bych mohl napsat, že včera hráli v Bruselu. Bylo to na Czech Street Party (Lenka Dusilová, Poletíme?, Čechomor).

pátek 15. 6. 18
Krajský soud oznamuje, že nadační fond Filipka byl zapsán do nadačního rejstříku. To znamená, že nadační fond Filipka byl založen a existuje! Jak už oznámeno, můžete podpořit školu Filipku prostřednictvím tohoto fondu na čísle účtu 8800002668/7940. Odpoledne schůzka Husovických vřešťanů, poslední v tomto školním roce.

čtvrtek 14. 6. 18
V poledne svatba Lucie Š. a Jana O. Večer schůze staršovstva.

středa 13. 6. 18
Ještě by bylo třeba zmínit schůzku se snoubenci Veronikou V. a Vítem S., a také s Ivanou V. a Přemyslem P.

úterý 12. 6. 18
Schůzka mládeže.

pondělí 11. 6. 18
Podmínce krajského soudu bylo vyhověno, díky Ondrovi Z. jsme založili bankovní účet nadačního fondu Filipka. Můžete tedy již přispívat a podporovat tak naši základní školu, která se rozběhne v září 2019. Číslo účtu 8800002668/7940. Dary by neměly být anonymní. Dárcům děkujeme.

neděle 10. 6. 18
Bohoslužby, nedělku měl Eman M., službu Pavel H.

sobota 9. 6. 18
Svatba Magdy L. a Zdeňka Z.

pátek 8. 6. 18
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 7. 6. 18
Krajský soud píše, že k založení nadačního fondu je třeba předem zřídit účet u banky. To snad zvládeneme.

středa 6. 6. 18
Píše kurátor, že by to chtělo nějakou větší propagaci Jeronymovy jednoty.

úterý 5. 6. 18
Schůzka mládeže, byla nebyla.

pondělí 4. 6. 18
Všechny dokumenty potřebné k založení nadačního fondu máme pohromadě, zítra je Ondra Z. odnese na soud.

neděle 3. 6. 18
Ráno rodinné bohoslužby. Službu měl Jarek K. Po bohoslužbách na dvorku uvedení Kurtovy knihy Hledání českobratrského výtvarnictví. Promluvili Aleš Filip a Marta Procházková, zahrál a zazpíval Tomáš Vtípil. Kniha se díky nakladatelství CDK prodávala za pouhých 130 Kč. Večer Hudební nešpory v Červeném kostele, účinkovaly varhanice Hana Bartošová a sopranistka Irena Troupová, kázal Štěpán H. Sbírka byla věnována Diakonii ČCE Myslibořice.

sobota 2. 6. 18
Svatba Olgy V. a Milana G.

pátek 1. 6. 18
Schůzka Husovických vřešťanů. Leták školy Filipka.

čtvrtek 31. 5. 18
Biblická hodina.

středa 30. 5. 18
GDPR - kartotéku jsem zamkl do skříně.

úterý 29. 5. 18
Schůzka mládeže.

pondělí 28. 5. 18
Na zahrádce léto.

neděle 27. 5. 18
Trojiční neděle, bohoslužby. Malou nedělku měl Filip Ž., velkou Jana Z., službu Milan S.

sobota 26. 5. 18
Svatba Kristiny K. a Mikuláše H.

pátek 25. 5. 18
Noc kostelů. Divadélko pro školy hrálo představení Africká pohádka. Děkujeme všem, kdo se na Noci kostelů podíleli.

čtvrtek 24. 5. 18
Biblická hodina.

středa 23. 5. 18
Porodní bolesti nadačního fondu Filipka.

úterý 22. 5. 18
Schůzka mládeže.

pondělí 21. 5. 18
Platba za popelnice, pohodlně online, doporučuji.

neděle 20. 5. 18
Svatodušní svátky. Bohoslužby, křest Elen Ž. Malou nedělku měl Filip Ž., velkou Eva R., službu Honza R. Vysluhování večeře Páně.

sobota 19. 5. 18
Kupujeme přebalovací pult.

pátek 18. 5. 18
Schůzka Husovických vřešťanů, tentokrát na Kraví hoře.

čtvrtek 17. 5. 18
Školní schůze s ředitelkou EA Helenou Wernischovou a členy synodní rady Jiřím Schneiderem a Vláďou Z. Večer biblická hodina.

středa 16. 5. 18
Rozhovor se snoubenci Lucií Š. a Janem O.

úterý 15. 5. 18
V modlitebně pastorální konference brněnského seniorátu. Děkujeme našim důchodkyním, které připravily pohoštění. Schůzka mládeže.

pondělí 14. 5. 18
Zakládáme nadační fond Filipka.

neděle 13. 5. 18
Bohoslužby, Husovický dvorek. Službu měl Pavel H., nedělku Marta J. Po bohoslužbách vernisáž výstavy obrazů Alžběty Procházkové a představení Bilbo Compagnie Maringotka. Večer bohoslužba v klubu Desert, hostem byl herec HaDivadla Jan Lepšík, hrál Tomáš Vtípil.

sobota 12. 5. 18
Instalace výstavy obrazů Alžběty Procházkové. Příjezd Bilbo Compagnie.

pátek 11. 5. 18
Svatba Marcely P. a Toma M. Schůzka Husovických vřešťanů. Rozhovor se snoubenci Olgou V. a Milanem G.

čtvrtek 10. 5. 18
Svátek Nanebevstoupení, bohoslužby v 19 večer. Poté schůze staršovstva.

středa 9. 5. 18
Po květnových volnech je zde opět Husovický deník. Rozhovor se snoubenci Magdou L. a Zdeňkem Z.

neděle 29. 4. 18
Bohoslužby, malou nedělku měl Filip Ž., velkou Eman M., službu Mirka Š. sobota 28. 4. 18
Po dvou nedělích Husovických dvorků zítra běžná neděle.

pátek 27. 4. 18
Vřešťani dnes nebyli, začal prodloužený víkend.

čtvrtek 26. 4. 18
Biblická hodina i se psem.

středa 25. 4. 18
Posečená tráva na zahradě. Za měsíc je Noc kostelů.

úterý 24. 4. 18
Schůzka mládeže.

pondělí 23. 4. 18
Rozhovor se snoubenci Michaelou N. a Petrem N.

neděle 22. 4. 18
Bohoslužby, nedělku měla Lydie Š. (velkou) a Filip Ž. (malou), službu Jarek K. Oslovila nás ředitelka brněnského střediska Diakonie Lenka Svobodová. Husovický dvorek, výstava obrazů Petra Lorenze, divadlo Paravánek hrálo hru Mína a kouzelná babička.

sobota 21. 4. 18
Vláďa Z. a zasedání grantové komise synodní rady. V podvečer do Kuřimi pro obrazy na zítřejší Dvorek.

pátek 20. 4. 18
Vzdělávací nadace Jana Husa. Schůzka Husovických vřešťanů. Porada ohledně nové školy.

čtvrtek 19. 4. 18
Biblická hodina.

středa 18. 4. 18
Sakury a broskev už odkvétají, višně, švestka a tulipány kvetou.

úterý 17. 4. 18
Schůzka mládeže.

pondělí 16. 4. 18
Rozhovor se snoubenci Marcelou P. a Tomem M.

neděle 15. 4. 18
Začal XIX. ročník festivalu Husovický dvorek. Bohoslužby, nedělku měl Filip Ž. (malou) a Lydie Š. (velkou), službu měl Vláďa Z., doprovázeli Honza Ž. a Tomáš V. Vernisáž výstavy obrazů Marie Čmelíkové, divadlo Drak n´Roses hrálo Samsona.

sobota 14. 4. 18
Instalace výstavy obrazů Marie Čmelíkové.

pátek 13. 4. 18
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 12. 4. 18
Biblická hodina a schůze staršovstva.

středa 11. 4. 18
Na srubu mají kosi hnízdo, a v něm pět mláďat. Rodiče krmí děti žížalami.

úterý 10. 4. 18
Schůzka mládeže.

pondělí 9. 4. 18
O svatbách v Kroměříži.

neděle 8. 4. 18
Ráno bohoslužby, nedělku měla Jana Z., službu Petr K. Večer Bohoslužba Desert, hrála písničkářka Prune, hostem byl kunsthistorik Ivan Foletti.

sobota 7. 4. 18
Rozhovor se snoubenci Kristinou K. a Mikulášem H.

pátek 6. 4. 18
Schůzka Vřešťanů.

čtvrtek 5. 4. 18
Biblická hodina.

středa 4. 4. 18
Na zahrádce jaro.

úterý 3. 4. 18
Schůzka mládeže - a konečně se udělalo teplo, takže jsme seděli venku.

pondělí 2. 4. 18
Pondělí velikonoční, tradiční výlet. Trasa tentokrát údolím Bobravy, ze Střelic do Želešic. Ornitolog Jarda Koleček nalapal ptáčky a udělal nám přednášky z ornitologie.

neděle 1. 4. 18
Boží hod velikonoční, vysluhování večeře Páně. Službu měl Jarek K., hrála Míša K. Kafe venku.

sobota 31. 3. 18
Zítra neděle vzkříšení.

pátek 30. 3. 18
Velký pátek. Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně. Službu měl Vláďa Z.

čtvrtek 29. 3. 18
Zelený čtvrtek, čtení Pašijí, letos podle Matouše.

středa 28. 3. 18
Zítra pašije.

úterý 27. 3. 18
Schůzka mládeže, ale asi už je ten velikonoční týden.

pondělí 26. 3. 18
Plakáty Husovického dvorku vytištěny.

neděle 25. 3. 18
Květná neděle. Nedělku měla Jana Z., službu Honza R. Pepina informovala o využití peněz z bazárku pro Ukrajinu. Večer Hudební nešpory v Červeném kostele, účinkoval pěvecký sbor Kantiléna, kázal Jiří Gruber, sbírka byla na Diakonii Betlém.

sobota 24. 3. 18
Svatba Lenky R. a Petra P. Pozor, v noci se mění čas!

pátek 23. 3. 18
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 22. 3. 18
Biblická hodina.

středa 21. 3. 18
Husovický dvorek připraven, plakát hotov k vytištění.

úterý 20. 3. 18
Husovické listy vysázeny, díky Petru K. Schůzka mládeže.

pondělí 19. 3. 18
Husovické listy odeslány k sazbě.

neděle 18. 3. 18
Bohoslužby, nedělku měla Marta J., službu Jarek K. Výroční sborové shromáždění, kafe.

sobota 17. 3. 18
Ještě bych podotkl ke včerejšku, že program měla samozřejmě Ruthka Konvalinková.

pátek 16. 3. 18
Odpoledne schůzka Husovických vřešťanů, večer setkání zletilých - o nové škole.

čtvrtek 15. 3. 18
Biblická hodina.

středa 14. 3. 18
V pátek Setkání zletilých o nové škole, v neděli výroční sborové shromáždění.

úterý 13. 3. 18
Schůzka mládeže.

pondělí 12. 3. 18
Ministerstvo školství zařadilo naši Školu příběhem do sítě škol! Jedna etapa je tedy ukončena, začíná další - jde už opravdu do tuhého!

neděle 11. 3. 18
Ráno bohoslužby, malou nedělku měl Filip Ž., velkou Honza R. Službu měl Pavel H. Večer Bohoslužba Desert, hrály Kočičí jazýčky, hostem byla režisérka Gabriela Ženatá.

sobota 10. 3. 18
Farář vykonal pohřeb prof. MUDr. Romana Čerbáka, CsC. v bazilice na Starém Brně.

pátek 9. 3. 18
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 8. 3. 18
Biblická hodina, a po ní schůze staršovstva.

středa 7. 3. 18
Setkání zletilých bude v pátek 16. března, diskutovat budeme o nové škole.

úterý 6. 3. 18
Rozhovor s pozůstalými Romana Čerbáka. Schůzka mládeže.

pondělí 5. 3. 18
Sněhulák pořád ještě stojí!

neděle 4. 3. 18
Rodinná neděle, i když dětí dost málo. Službu měl Vláďa Z.

sobota 3. 3. 18
Výroční sborové shromáždění se bude konat 18. března.

pátek 2. 3. 18
Inaugurace rektora Petra O., kde mj. vystoupil i Láry H. Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 1. 3. 18
Biblická hodina, ale tentokrát to tak nějak nedopadlo...

středa 28. 2. 18
Včera ještě rozhovor se snoubenci Lenkou R. a Petrem P.

úterý 27. 2. 18
Schůzka mládeže, ač mrazy veliké.

pondělí 26. 2. 18
Jarní sezóna Hudebních nešpor v Červeném kostele začne výjimečně už poslední březnovou neděli (1. dubna jsou Velikonoce).

neděle 25. 2. 18
Mráz, ale bohoslužby pěkně navštívené. Nedělku měl Filip Ž., službu Jarek K. Hrála Helena N. Pozdravy od Mirky Š.

sobota 24. 2. 18
Udeřily mrazy, v modlitebně topíme na plné pecky.

pátek 23. 2. 18
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 22. 2. 18
Biblická hodina.

středa 21. 2. 18
Termíny letošního festivalu Husovický dvorek: 15. a 22. dubna, 13. a 25. května.

úterý 20. 2. 18
Schůzka mládeže.

pondělí 19. 2. 18
Paní ředitelku brněnského střediska Diakonie Lenku Svobodovou přivítáme v našem sboru v neděli 22. dubna.

neděle 18. 2. 18
První postní neděle, vysluhování večeře Páně. Malou nedělku měl Tomáš V., velkou Ruthka K. Službu měl Pavel H. Zatímco dospělí kafovali, děti postavily na dvoře sněhuláka.

sobota 17. 2. 18
Chléb a víno připravíno!

pátek 16. 2. 18
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 15. 2. 18
Biblická hodina, po ní schůze staršovstva.

středa 14. 2. 18
Náš sbor obdržel výroční zprávu brněnského střediska Diakonie.

úterý 13. 2. 18
Schůzka mládeže, statečný Vašek S.

pondělí 12. 2. 18
V ČB rozhovor se Sašou.

neděle 11. 2. 18
Po jarních prázdninách je zde opět Husovický deník. Dnes neděle, službu měl Milan S., malou nedělku Filip Ž., velkou Honza R. Večer Bohoslužba Desert, hostem byl umělecký šéf divadla Polárka Jan Cimr, hrála kapela Hazafele.

čtvrtek 1. 2. 18
Biblická hodina.

středa 31. 1. 18
Podpis smlouvy o poskytnutí podpory na přípravu školy.

úterý 30. 1. 18
Schůzka mládeže.

pondělí 29. 1. 18
V pátek jsou pololetní prázdniny, nebudou Vřešťani!

neděle 28. 1. 18
Bohoslužby, velkou nedělku měla Eva R., malou Filip Ž. Službu měla Mirka Š.

sobota 27. 1. 18
Hlavy vzhůru!

pátek 26. 1. 18
Krátká přetržka Husovického deníku byla způsobena účastí faráře na farářském kurzu. Dnes schůzka Husovických vřešťanů.

úterý 23. 1. 18
Schůzka mládeže.

pondělí 22. 1. 18
Ve čtvrtek nebude biblická hodina.

sobota 20. 1. 18
Všechno nejlepší kurátorovi k narozeninám!

pátek 19. 1. 18
Odpoledne schůzka Husovických vřešťanů, večer Setkání zletilců - program měla psycholožka J. E. Evangelu.

čtvrtek 18. 1. 18
Biblická hodina.

středa 17. 1. 18
Sbor v Prosetíně děkuje za náš dar.

úterý 16. 1. 18
Napadl sníh. Schůzka mládeže, ale asi to nejezdilo...?

pondělí 15. 1. 18
V pátek v 19 hod bude Setkání zletilých. Program připravuje psycholožka J. E. Evangelu na téma Jak se zasmát sám sobě. Zveme!

neděle 14. 1. 18
Ráno bohoslužby, velkou nedělku měla Jana Z., malou Filip Ž., službu Štěpán M. Večer Bohoslužba Desert, hostem byl architekt Tomáš Růžička, hrála Martina Trchová.

sobota 13. 1. 18
V Blahoslavově domě pohřeb Jany Slámové, bývalé ředitelky Evangelické akademie v Brně.

pátek 12. 1. 18
Pracovní porada ohledně zřízení nové školy za účasti ředitelky Evangelické akademie Heleny Wernischové a zástupce synodní rady Jiřího Schneidera. Pohřeb Jiřího Farského v Blahoslavově domě.

čtvrtek 11. 1. 18
Biblická hodina, poté schůze staršovstva.

středa 10. 1. 18
Zítra schůze staršovstva.

úterý 9. 1. 18
Mládež se dnes nesešla, prý hrozí pololetní písemky.

pondělí 8. 1. 18
Letošní tábor se bude konat 29.7.-5.8., rodičák 5.-10.8.

neděle 7. 1. 18
Bohoslužby rodinné. Službu měla Petra S.

sobota 6. 1. 18
Brněnské středisko Diakonie ČCE děkuje za náš dar.

pátek 5. 1. 18
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 4. 1. 18
Biblická hodina.

středa 3. 1. 18
Rozloučení s J. Farským bude v pátek 12. ledna v 15 hodin v Blahoslavově domě.

úterý 2. 1. 18
Zapomněl jsem napsat, že včera hrál Dan S. Děkujeme!

pondělí 1. 1. 18
Novoroční bohoslužby, večeře Páně. Službu měla Mirka Š. Přejeme vše dobré do nového roku 2018!

neděle 31. 12. 17
A po Vánocích je zde opět Husovický deník! Dnes bohoslužby, nedělka nebyla, doprovod s kytarou. Službu měl Petr K.

pátek 22. 12. 17
Přejeme všem členům sboru, přátelům i čtenářům Husovického deníku pokojné svátky. Bohoslužby se konají na Štědrý den a na Boží hod, vždy v 9 hodin. Dětem přejeme krásné vánoční prázdniny! Ozveme se opět na Silvestra.

čtvrtek 21. 12. 17
Skončila výuka zimního semestru.

středa 20. 12. 17
Smutná zpráva - zemřel Jiří Farský. Rozloučení bude někdy po Novém roce v Blahoslavově domě.

úterý 19. 12. 17
Schůzka mládeže.

pondělí 18. 12. 17
Chystáme článek o našem sboru do publikace Církev v proměnách času III.

neděle 17. 12. 17
Třetí adventní neděle. Službu měl Pavel H., nedělku Petra S. Po kafi zkouška zpěvu a zkouška hry mládeže. Odpoledne zkouška hry dětí a ve tři hodiny vánoční slavnost. Pěvecký sbor zazpíval Truvérskou mši Petra Ebena za vedení Kláry Roztočilové a doprovodu malého orchestříku. Děti zahrály Vánoce u mumínků, mládež předvedla Vánoční apokryf Karla Čapka. Děkujeme všem, kdo tento program připravili. Děti dostaly balíčky, na stromečku svítily svíčky, zazpívali jsme písničky. Bylo doslova nabito, část publika se tísnila vestoje.

sobota 16. 12. 17
Včera jednali v Praze zástupci připravované školy Ruth K., Petr K. a Ivan C. s ředitelkou Evangelické akademie H. Wernischovou a členem synodní rady J. Schneiderem. Zítra dětská vánoční slavnost.

pátek 15. 12. 17
Schůzka Husovických vřešťanů - zkouška vánoční hry.

čtvrtek 14. 12. 17
Biblická hodina, pak schůze staršovstva.

středa 13. 12. 17
Husovické listy rozeslány, děkujeme všem, kteří se podíleli.

úterý 12. 12. 17
Schůzka mládeže.

pondělí 11. 12. 17
Zkouška zpěvu, neděle se blíží.

neděle 10. 12. 17
Druhá adventní neděle. Ráno bohoslužby, svíčky zapalovala Tonička R., službu měla Mirka Š. Nedělka byla spojená. Po bohoslužbách na dvorku charitativní bazárek pro Ukrajinu a kafe, také zkouška vánoční hry, resp. vánočních her, budou dvě. Večer Bohoslužba Desert, hostem byl malíř Jan Valer, hrál Josef Klíč.

sobota 9. 12. 17
Zítra mj. bazárek pro Ukrajinu.

pátek 8. 12. 17
Schůzka Husovických vřešťanů - zkouška vánoční hry. Poslední výjezd projektu Trojí porce, trojí trefa, a sice do sboru ČCE Praha-Střešovice. Vyfotili jsme se, poděkovali si, a šmytec.

čtvrtek 7. 12. 17
Biblická hodina. Husovické listy vytištěny.

středa 6. 12. 17
V pátek poslední výjezd Trojí porce, v neděli Desert.

úterý 5. 12. 17
V podvečer se v kanceláři objevili Mikuláš, čerti a andělé. Vyrazili do tmy se šoféry Jirkou S. a Pavlem H.

pondělí 4. 12. 17
Husovické listy vysázeny. Potíže s ČEZem vyřešeny.

neděle 3. 12. 17
První neděle adventní. Ráno rodinné bohoslužby s vysluhováním večeře Páně. Službu měl Vláďa Z., svíčku zapaloval Kryštof R. Poté kafe a zkouška vánoční hry. Večer nešpory v Červeném kostele, účinkoval Dětský sbor Brno, kázal jsem já, sbírka na Diakonii Brno.

sobota 2. 12. 17
Z neočekávaných rodinných důvodů dirigentky Kláry odpadá zítřejší zkouška zpěvu. Namísto zítřka se sejdeme v pondělí 11. 12. v 18:30.

pátek 1. 12. 17
Schůzka Husovických vřešťanů - zkouška vánoční hry.

čtvrtek 30. 11. 17
Biblická hodina, nasněžilo.

středa 29. 11. 17
Máte-li zájem o návštěvu Mikuláše pro Vaše děti, ozvěte se mně nebo Ráchel K.

úterý 28. 11. 17
Schůzka mládeže.

pondělí 27. 11. 17
Nedělní sbírku věnujeme na střediska Diakonie ČCE - Brno, Hrnčířská a Klobouky u Brna.

neděle 26. 11. 17
Bohoslužby, poslední neděle církevního roku. Malou nedělku měl Filip Ž., velkou Ruthka K., službu Petr K. Po rychlém kafi zkouška zpěvu, letos nacvičujeme Truvérskou mši Petra Ebena.

pátek 24. 11. 17
Odpoledne schůzka Husovických vřešťanů, kteří nacvičují vánoční hru. Večer setkání zletilých, kde měl program Jaroslav K. o vážkách a ptácích.

čtvrtek 23. 11. 17
Dnes nebyla biblická hodina, aby se zájemci mohli zúčastnit Bienále pro Diakonii.

středa 22. 11. 17
Semestr je za půlkou, ze Starého zákona jsme přešli do Nového.

úterý 21. 11. 17
Schůzka mládeže.

pondělí 20. 11. 17
Malou nedělku si bere na starost Filip Ž. Děkujeme. A také děkujeme Janě Z., Martě J. a Katce C., které to táhly až doposud.

neděle 19. 11. 17
Bohoslužby, kázal Jaroslav Vítek, službu měla Petra S., hrála Helena N.

sobota 18. 11. 17
Prodloužený víkend.

pátek 17. 11. 17
Státní svátek.

čtvrtek 16. 11. 17
Biblická hodina.

středa 15. 11. 17
Sbor v Novém Bydžově nám děkuje za podporu.

úterý 14. 11. 17
Schůzka mládeže.

pondělí 13. 11. 17
Kniha 100x Desert bude v prodeji i v Husovicích.

neděle 12. 11. 17
Ráno bohoslužby, malou nedělku měl Filip Ž., velká už zkouší vánoční hru. Službu měl Pavel H. Večer bohoslužba v Desertu, tentokrát jubilejní, konala se posté! K této příležitosti vydalo nakladatelství Eman knihu 100x Desert. Hostem byl Tomáš Trusina, hrála kapela Pátí na světě. Jako pozornost podniku jsme dostali k oslavě tři lahve šampaňského. Některé dobrovolnice napekly slané pečivo. Kniha se dobře prodávala, oslava se vydařila.

sobota 11. 11. 17
Konvent, za náš sbor se účastnili Štěpán H., Vláďa Z., Jarek K. a Petr K.

pátek 10. 11. 17
Schůzka Husovických vřešťanů, kteří začali zkoušet vánoční hru.

čtvrtek 9. 11. 17
Biblická hodina a po ní schůze staršovstva.

středa 8. 11. 17
Synodní rada jmenovala radu školy (pokud tato bude ministerstvem schválena): Michal D., Ivan C. a Helena N.

úterý 7. 11. 17
Schůzka mládeže.

pondělí 6. 11. 17
Dorazila zásilka EK + NKD 2018.

neděle 5. 11. 17
Bohoslužby rodinné, službu měl Honza R. Večer nešpory, účinkovali V. Špičáková (zpěv) a S. Kiessling (varhany), kázal Jiří Gruber.

sobota 4. 11. 17
V kanceláři grantová komise synodní rady aneb detašované pracoviště Vládi Z.

pátek 3. 11. 17
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 2. 11. 17
Biblická hodina. MfD prosí o knížku 100x Desert, chtějí o ní napsat.

středa 1. 11. 17
Farář v poledne na JAMU, večer na setkání s mladými katolíky ve Vysokoškolském katolickém hnutí, kde vykládal o bohoslužbách v Desertu. Odpoledne ve srubu zkouška Poletíme?.

úterý 31. 10. 17
Schůzka mládeže, a docela se protáhla.

pondělí 30. 10. 17
Po krátké přetržce, způsobené podzimními prázdninami, je tu opět Husovický deník. Včera navzdory vichřici kázal Jirka Šimsa, službu měla Petra S.

středa 25. 10. 17
Farář na JAMU, ve srubu zkouška Divadélka pro školy.

úterý 24. 10. 17
Schůzka mládeže, tentokrát bez faráře, který na zájezdu Trojí porce, a sice v Mladoňovicích u Chrudimi.

pondělí 23. 10. 17
Ač si při včerejším kafi nebyl vůbec jist, byl Petr O. dnes zvolen rektorem JAMU. Gratulujeme!

neděle 22. 10. 17
Bohoslužby. Malou nedělku měla Marta J., velkou Petra S. Službu měl Milan S. Hrála Helena N.

sobota 21. 10. 17
Ve srubu oslava rodiny Z.

pátek 20. 10. 17
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 19. 10. 17
Biblická hodina. Ben S. rozdával autorské výtisky meditací, které doprovodil svými fotografiemi.

středa 18. 10. 17
Pořád je pěkně. Farář na JAMU.

úterý 17. 10. 17
Schůzka mládeže.

pondělí 16. 10. 17
Babí léto trvá. Dnes šla do tiskárny kniha z Desertu.

neděle 15. 10. 17
Neděle díkčinění. Ráno bohoslužby s vysluhováním večeře Páně, velkou nedělku měla Ruthka K., malou Filip Ž. Službu měl Jarek K. Kafe na dvorku za nádherného počasí. Děti sehrály hru, a pak vyrazily na tradiční pasování nových Vřešťanů. Pod vedením mládeže a po různých hrách cestou dorazily děti k cíli. Tajné místo našly a vše vykonaly, jak tradice velí. Po návratu do srubu je čekal připravený guláš, který vařil Honza R. Děkujeme všem, kteří se na dnešní neděli podíleli!

sobota 14. 10. 17
Zítra slavíme neděli díkčinění.

pátek 13. 10. 17
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 12. 10. 17
Biblická hodina, po ní schůze staršovstva.

středa 11. 10. 17
Farářovi začal další semestr výuky na Divadelní fakultě JAMU. Jedenáct režisérů a dramaturgů...

úterý 10. 10. 17
Schůzka mládeže, příprava na pasování.

pondělí 9. 10. 17
Včera jsem nenapsal, že nedělku učila Lydie Š.

neděle 8. 10. 17
Ráno bohoslužby, první kázání na Krédo. Službu měl Štěpán M. Večer devadesátá devátá bohoslužba v klubu Desert (a první nekuřácká), hostem byl výtvarník a degustátor Milan Magni, hrálo duo Milan Kašuba & Dennis Parks.

sobota 7. 10. 17
Dostali jsme návrh zápisu z vizitace.

pátek 6. 10. 17
Začaly schůzky Husovických vřešťanů.

čtvrtek 5. 10. 17
Začaly biblické hodiny.

středa 4. 10. 17
Zatím se nikdo nevyslovil proti, vypadá to tedy, že Vřešťani budou začínat v 16 hod.

úterý 3. 10. 17
Je tu návrh, aby schůzky Vřešťanů začínaly namísto 15:30 až v 16:00.

pondělí 2. 10. 17
Lze objednávat nástěnné kalendáře s fotografiemi kostelů.

neděle 1. 10. 17
Ráno rodinné bohoslužby, hráli Ondřej s Klárkou, službu měl Milan S. Večer Hudební nešpory v Červeném kostele, účinkoval Brno Gospel Choir, kázala Jana Hofmanová.

sobota 30. 9. 17
Křest Sylvie K.

pátek 29. 9. 17
Cesta za dalekým křtem.

čtvrtek 28. 9. 17
Státní svátek.

středa 27. 9. 17
Přestože je před námi prodloužený víkend, v neděli budou pravidelné rodinné bohoslužby. Snad nějaké děti zůstanou v Brně.

úterý 26. 9. 17
Chystá se kniha, a už se ví titul: 100x Desert! Uvedení v listopadu.

pondělí 25. 9. 17
Po vizitaci. V Kauflandu mají velice levné zelí, dvě koruny za kilo.

neděle 24. 9. 17
Bohoslužby, vizitace. Za seniorátní výbor byli přítomni Ondřej Ruml a René Pikna. Ondřej Ruml kázal. Službu měl kurátor Vláďa Z., velkou nedělku Eva R., malou Jana Z. (nebo Marta J?). Hrála Míša K. Po bohoslužbách kafe, po kafi rozhovor seniorátního výboru se staršovstvem a nahlédnutí do sborových dokumentů.

sobota 23. 9. 17
Ve srubu seniorátní setkání učitelů nedělní školy. Za náš sbor se zúčastnili Honza R. a Jana Z. Děkujeme Jitce H. za přípravu pohoštění.

pátek 22. 9. 17
Prosíme všechny presbytery, aby se v neděli dostavili k rozhovoru se zástupci seniorátního výboru.

čtvrtek 21. 9. 17
Přípravy na nedělní vizitaci.

středa 20. 9. 17
Rada města Brna podpořila naši žádost na ministerstvo o zařazení do sítě škol.

úterý 19. 9. 17
Omlouvám se za výpadek Husovického deníku, způsobený svatbou Františky a Kurta. A děkuji Jardovi Vítkovi, že mě v neděli zastoupil.

čtvrtek 14. 9. 17
Schůze staršovstva.

středa 13. 9. 17
Trojí porce, trojí trefa - tentokrát v Olomouci.

úterý 12. 9. 17
Pastorálka brněnského seniorátu v naší modlitebně.

pondělí 11. 9. 17
Seniorátní výbor doporučuje naši žádost o grant.

neděle 10. 9. 17
Bohoslužby. Nedělku měl Honza R., službu Pavel H. Kafe.

sobota 9. 9. 17
Úklid po včerejší akci.

pátek 8. 9. 17
Grilování na farní zahradě.

čtvrtek 7. 9. 17
Podali jsme žádost o grant na přípravu založení školy. Zatím na seniorátní výbor, do 15. 9. pak na synodní radu.

středa 6. 9. 17
Sbor v Novém Bydžově děkuje za náš příspěvek na opravu kostela, bývalé synagogy.

úterý 5. 9. 17
Farář kázal na zahajovacích bohoslužbách Evangelické akademie v Červeném kostele.

pondělí 4. 9. 17
Školákům i učitelům už to začlo. Přejeme hodně sil!

neděle 3. 9. 17
Bohoslužby, rodinná neděle. Službu měla Petra S.

sobota 2. 9. 17
Svatba Kamily M. a Jana Filipa S.

pátek 1. 9. 17
Hlásí se opět Husovický deník. Prázdniny skončily.

středa 28. 6. 17
Husovický deník se loučí, přejeme krásné léto!

úterý 27. 6. 17
Sára K. rozeslala dopis rodičům ohledně tábora.

pondělí 26. 6. 17
Rozhovor se snoubenci Kamilou M. a Janem Filipem S.

neděle 25. 6. 17
Bohoslužby, nedělku měla Jana Z. a Honza R., službu Petr K. Po kafi zasedal přípravný výbor.

sobota 24. 6. 17
Svatba Vlasty H. a Lukáše R.

pátek 23. 6. 17
Tradiční grilování na závěr školního roku.

čtvrtek 22. 6. 17
Vedra. Zítra zahradní párty.

středa 21. 6. 17
Poslali jsme první peníze pro Sandru Kendru.

úterý 20. 6. 17
Jak nás upozornil čtenář Ben, Husovický deník letos slaví deset let! Tingltangl na Kobližné.

pondělí 19. 6. 17
Odpověď na včerejší dotaz: Tato konfirmace byla za dobu mého působení v Husovicích devátá.

neděle 18. 6. 17
Konfirmace, vysluhování večeře Páně. Konfirmováni byli Dita H. a David P. Službu měl Milan S., malou nedělku Marta J. a velkou Eman M. Fotografoval Ben S. Kafe, pohoštění.

sobota 17. 6. 17
Na náměstí Republiky Den Husovic, kde náš sbor reprezentovala rodina Konečných rukodělnými pracemi a zpěvem husovických lidových písní.

pátek 16. 6. 17
Schůzka Husovických vřešťanů, schůzka konfirmandů.

čtvrtek 15. 6. 17
Schůzka mládeže.

středa 14. 6. 17
Farář na společné pastorálce bratislavského seniorátu ECAV a brněnského seniorátu ČCE v Bratislavě.

úterý 13. 6. 17
Rozhovor se snoubenci Veronikou C. a Jiřím B.

pondělí 12. 6. 17
Dnes jsme se v programu Adopce na dálku stali adoptivními rodiči nového dítěte z Ugandy. Je to holčička, jmenuje se Namutebi Sandra Kendra a je jí 8 let.

neděle 11. 6. 17
Trojiční neděle. Bohoslužby se křtem Dity H. a Filipa H. Nedělku měla Marta J., službu Mirka Š. S Ondřejem hráli Klárka a Péťa.

sobota 10. 6. 17
Úklid po Noci kostelů. Svatba Kristýny W. a Tomáše J.

pátek 9. 6. 17
Odpoledne instalace výstavy Mariky Bumbálkové a stavění scény. Večer to propuklo - Noc kostelů. Úvodní slovo, zpívání ze zpěvníku Svítá, představení divadla Líšeň Mazel a Sakumprásk, klobásky a pivo. Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu akce.

čtvrtek 8. 6. 17
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina a schůze staršovstva.

středa 7. 6. 17
A ještě jsem zapomněl napsat, že Tonnymu narostl knírek.

úterý 6. 6. 17
Dnes přišla zpráva z Ugandy, že Tonny, kterému jsme platili vzdělání, úspěšně dostudoval a našel si zaměstnání - distributor chleba.

pondělí 5. 6. 17
Noc kostelů tento pátek od 19 hod.

neděle 4. 6. 17
Svatodušní svátky. Ráno bohoslužby s vysluhováním večeře Páně, službu měl Jarek K. Sbírka na Diakonii ČCE. Kafe a předtáborová schůzka vedoucích. Večer nešpory v Červeném kostele, účinkoval Martin Jakubíček na varhany, kázal Š. Hájek. Sbírka na středisko Diakonie v Myslibořicích.

sobota 3. 6. 17
Křest Jana Jaroslava N.

pátek 2. 6. 17
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 1. 6. 17
Schůzka mládeže.

středa 31. 5. 17
Na Dni Husovic 17. 6. bude náš sbor reprezentovat rodina Konečných.

úterý 30. 5. 17
Hodně letní počasí, zakončené bouřkou.

pondělí 29. 5. 17
Schůzka konfirmandů.

neděle 28. 5. 17
Bohoslužby, písně s doprovodem kytary. Službu měl Pavel H., nedělku Petra S. Návrat Berlíňanů.

sobota 27. 5. 17
Zítra po delším čase běžná neděle.

pátek 26. 5. 17
Část sboru je od středy na Kirchentagu v Berlíně, mj. i vedoucí, proto dnes nebyla schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 25. 5. 17
Svátek Nanebevstoupení Páně. Bohoslužby, zpěv bez doprovodu, službu měla Mirka Š.

středa 24. 5. 17
Rozhovor se snoubenci Vlastou H. a Lukášem R.

úterý 23. 5. 17
Ve čtvrtek je svátek Nanebevstoupení Páně. Já vím, že to většinu moc nezajímá, ale konají se bohoslužby a bylo by fajn, kdyby někdo přišel.

pondělí 22. 5. 17
V sobotu se manželům Gabce a Honzovi Ženatým narodila dcera Elen! Gratulujeme!!

neděle 21. 5. 17
Husovický dvorek. Nejprve bohoslužby, službu měla Petra S., nedělku Eman M., hrál Joel H. Poté vernisáž výstavy Milana Magniho, a pak divadelní představení Malý princ divadla Já to jsem. Počasí vyšlo, pěkné společenství, dokonce přišel náměstek primátora města Brna.

sobota 20. 5. 17
Instalace výstavy Milana Magniho. Zítra Husovický dvorek.

pátek 19. 5. 17
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 18. 5. 17
Odpoledne schůzka mládeže. Večer biblická hodina - alternativní program.

středa 17. 5. 17
Rozhovor s manželi N. o křtu jejich syna Honzíka.

úterý 16. 5. 17
Schůzka se zástupci Diakonie. Hledají pracovníka pro integraci uprchlíků v Brně, na plný úvazek.

pondělí 15. 5. 17
Schůzka konfirmandů.

neděle 14. 5. 17
Bohoslužby, nedělka venku (měla Eva R.), protože ve srubu scéna. Službu měl Honza R., kafe. Pak ve srubu divadlo Polárka hrálo Školu malého stromu. Srub nám byl malý, někteří se nevešli.

sobota 13. 5. 17
Odpoledne vyklízení srubu. Večer stavění scény na zítřejší divadlo.

pátek 12. 5. 17
Svatba Jany Z. a Aleše Z. Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 11. 5. 17
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina a po ní schůze staršovstva.

středa 10. 5. 17
Rozhovor se snoubenci Kristýnou W. a Tomášem J.

úterý 9. 5. 17
Po pauze, způsobené svatbou varhaníka, se opět hlásí Husovický deník. Pastorálka brněnského seniorátu u nás v modlitebně. Děkujeme sestrám, které připravily pohoštění.

úterý 2. 5. 17
Řemeslníci vyřešili nedodělky, včetně nových dveří. Práce skončeny. Večer bratrstvo, resp. sesterstvo svatebních koláčků.

pondělí 1. 5. 17
Státní svátek, první máj.

neděle 30. 4. 17
Bohoslužby, kafe. Nedělka nebyla, ale s dětmi šel na zahradu Milan C. Službu měl Milan S.

sobota 29. 4. 17
Prodloužený víkend, zítra nebude nedělka.

pátek 28. 4. 17
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 27. 4. 17
Trojí porce, trojí trefa - vystoupení tentokrát v Přerově.

středa 26. 4. 17
Druhá kapela ze srubu druhý koncert.

úterý 25. 4. 17
Stavební dozor Pavel H. hlásí, že práce jsou z větší části hotovy - odvětrání, výměna, a teče teplá voda. Drobné nedodělky, zejména křídlo dveří, snad v dohledné době.

pondělí 24. 4. 17
Schůzka konfirmandů. Milan Magni zve na vernisáž své výstavy 27. 4. v 17 hod v Bílém domě.

neděle 23. 4. 17
Začal 18. ročník festivalu Husovický dvorek. Bohoslužby, nedělky učili Marta J. a Honza R., službu měla Petra S. Vernisáž výstavy Libeň Anežky Konečné. Divadlo Drak n´Roses hrálo pohádku Zajíc v sedmém nebi. Odpoledne a večer zkouška kapely.

sobota 22. 4. 17
Úklid po řemeslnících, děkujeme všem brigádníkům - Jitce H., Deboře T., Daně Z., Máše K., Mirce Š, Ditě S. a Ivanovi C. Večer instalace výstavy Anežky Konečné a zkouška kapely ve srubu.

pátek 21. 4. 17
Schůzka Husovických vřešťanů. Řemeslníci dokončili práce, je hotovo, jen dveře zůstávají zatím provizorní. Úklid započal dnes a bude pokračovat i zítra.

čtvrtek 20. 4. 17
Odpoledne schůzka mládeže, ale nějak se to nesešlo. Večer biblická hodina a po ní schůze přípravného výboru pro založení školy.

středa 19. 4. 17
Řemeslníci dnes přišli a pracovali. Počasí obzvláště drsné.

úterý 18. 4. 17
Řemeslníci nepřišli, prý až zítra.

pondělí 17. 4. 17
Velikonoční pondělí. Výlet po trase Skalice n. S., rozhledna Malý Chlum, Rolínkovo sousoší u Bořitova, Černá Hora.

neděle 16. 4. 17
Velikonoční neděle, bohoslužby s večeří Páně. Službu měl Vláďa Z., hrál orchestřík. Zítra výlet.

sobota 15. 4. 17
Zítra velikonoční neděle. Zůstal někdo v Brně?

pátek 14. 4. 17
Velký pátek. Ráno bohoslužby za doprovodu orchestříku, službu měl Vláďa Z. Odpoledne ve srubu zkouška kapely.

čtvrtek 13. 4. 17
Řemeslníci dnes přišli a vsadili nové dveře a okna. Dveře jen provizorní, ale prostor je na svátky funkční. Večer čtení Pašijí, letos - jak jinak - podle Jana.

středa 12. 4. 17
Před sborovým domem áčko s plakáty Husovického dvorku A1. Řemeslníci opět nepřišli.

úterý 11. 4. 17
Program naší Noci kostelů vyvěšen na stránkách www.noc kostelu.cz. Řemeslníci dnes nepřišli.

pondělí 10. 4. 17
Ráno nastoupili řemeslníci a začali pracovat. Večer schůzka konfirmandů.

neděle 9. 4. 17
Ráno bohoslužby, květná neděle. Službu měl Petr K., nedělku Petra S. Večer Bohoslužba Desert, hostem byla psycholožka a personalistka Jaroslava Ester Evangelu, hrála kapela Plachý host.

sobota 8. 4. 17
Svatba Adriany R. a Vítězslava P.

pátek 7. 4. 17
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 6. 4. 17
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina a schůze staršovstva.

středa 5. 4. 17
Ruthka K. zveřejnila první nástřel koncepce naší(?) školy.

úterý 4. 4. 17
Porada řemeslníků spolu s Pavlem H. Pracovat se začne v pondělí. První etapa do Velikonoc, druhá po Velikonocích.

pondělí 3. 4. 17
Včera se také konaly Hudební nešpory v Červeném kostele. Účinkovala skupina Oboroh, kázal Jiří Gruber.

neděle 2. 4. 17
Bohoslužby v Sola Gratia, včetně nedělky. Bohoslužby i v Husovicích, kázal Matouš Pleva, službu měla Mirka Š. Zakončení sborového víkendu.

sobota 1. 4. 17
Pokračoval sborový víkend v Sola Gratia. Výlety, filmy.

pátek 31. 3. 17
Odpoledne schůzka Husovických vřešťanů. Odjezd na sborový víkend do Sola Gratia, kde večer program.

čtvrtek 30. 3. 17
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 29. 3. 17
Kontrola hasicích přístrojů. He, čas letí.

úterý 28. 3. 17
Setkání zástupců brněnských sborů s vedením brněnského střediska Diakonie za účelem prohloubení spolupráce. Náš sbor dostal pod patronát dobrovolnickou službu, kde dělá koordinátorku Pepina S.

pondělí 27. 3. 17
Schůzka konfirmandů.

neděle 26. 3. 17
Bohoslužby, nedělku měla Ruthka K., službu Petr K. Kafe na dvorku. Trampolína opět v provozu.

sobota 25. 3. 17
Pozor, v noci změna času!

pátek 24. 3. 17
Odpoledne schůzka Husovických vřešťanů, večer Setkání zletilých, kde Michal D. povídal o městské a krajské politice.

čtvrtek 23. 3. 17
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 22. 3. 17
Po jarní dovolené je zde opět Husovický deník. Anička Saavedra, členka našeho sboru, dostala Cenu za nejlepší poprvé uvedenou hru v roce 2016. Její kus se jmenuje Olga (horrory z Hrádečku) a hraje se v Praze na Štvanici. Gratulujeme!

pondělí 13. 3. 17
Trojí porce, trojí trefa - v Benešově u Prahy.

neděle 12. 3. 17
Ráno bohoslužby, sice prázdninové, ale s překvapivě dobrou účastí. Službu měl Honza R., nedělka nebyla. Večer Bohoslužba Desert, tentokrát to nebylo jednoduché, Josef Klíč, který měl hrát, se ocitl v nemocnici, a bylo třeba narychlo sehnat náhradu. To se podařilo dvě hodiny před začátkem. Zpívala a hrála Hana Hána, děkujeme za ochotu! Josefu Klíčovi přejeme brzké uzdravení. Hostem byl lékař Masarykova onkologického ústavu Ondřej Sláma.

sobota 11. 3. 17
Rozhovor se snoubenci Janou Z. a Alešem Z.

pátek 10. 3. 17
Schůzka dětí už dnes nebyla, začaly jarní prázdniny.

čtvrtek 9. 3. 17
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina a schůze staršovstva.

středa 8. 3. 17
Na sborový víkend je zatím málo přihlášených.

úterý 7. 3. 17
Napsal nám spisovatel David Jan Novotný: "Vážení a milí, na Vašich starších webových stránkách jsem se dočetl, jak vzpomínáte, že se na táboře v Lovětíně četly Pohádky z Ementálu. Nuže dávám na vědomí, že po sedmnácti letech znovu vyšly a tehdější pamětníci by je dnes mohli číst svým dítkám." Děkujeme za zprávu, knihu lze objednat na www.dobre-knihy.cz.

pondělí 6. 3. 17
Schůzka konfirmandů.

neděle 5. 3. 17
První neděle postní, bohoslužby zároveň rodinné, zároveň s večeří Páně. Kafe už na dvorku.

sobota 4. 3. 17
Tepleji, zítra první neděle postní.

pátek 3. 3. 17
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 2. 3. 17
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 1. 3. 17
Zapomněl jsem včera napsat, že tu byli snoubenci Adriana R. a Vítězslav P.

úterý 28. 2. 17
Zápis ze sborového shromáždění odeslán, evidenční dotazník uzavřen, výkaz hospodaření snad taky uzavřen - tím by mohl být hlavní příděl byrokracie v letošním roce vyčerpán.

pondělí 27. 2. 17
Dnes jarně.

neděle 26. 2. 17
Bohoslužby, křest Zorky V. Nedělku měla Ruthka K., službu Pavel H. Křtiny s úžasným pohoštěním, řízená degustace Milana Magni.

sobota 25. 2. 17
Na zahradě kvetou sněženky a jeden talovín.

pátek 24. 2. 17
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 23. 2. 17
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 22. 2. 17
Nic.

úterý 21. 2. 17
Přílohy k zápisu ze sborového shromáždění zkompletovány, můžeme odeslat.

pondělí 20. 2. 17
Začalo jednání se stavební firmou ohledně záchodku. Na rádiu Proglas rozhovor o bohoslužbách v Desertu.

neděle 19. 2. 17
Bohoslužby, hrál Dan S., nedělku měla Lydie Š., službu Vláďa Z. Výroční sborové shromáždění.

sobota 18. 2. 17
Zítra výroční sborové shromáždění.

pátek 17. 2. 17
Schůzka Husovických vřešťanů a po ní táborová schůze.

čtvrtek 16. 2. 17
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 15. 2. 17
Ze dvorku mizí poslední zbytky sněhu.

úterý 14. 2. 17
Trojí porce, trojí trefa, tentokrát v Prostějově.

pondělí 13. 2. 17
Dopoledne rozhovor o Desertu pro radio Proglas, večer schůzka konfirmandů.

neděle 12. 2. 17
Ráno bohoslužby, nedělku měl Honza R., službu Milan S. Večer bohoslužba v klubu Desert, hostem byl Vladimír Zikmund, hrála kapela Teta a tři psi.

sobota 11. 2. 17
Paní farářová má chřipku. Kdy farář?

pátek 10. 2. 17
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 9. 2. 17
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina a po ní schůze staršovstva.

středa 8. 2. 17
Chystají se výběrová řízení na ředitele brněnského střediska Diakonie, a také na jednatele nakladatelství Kalich. Nechcete se někdo přihlásit?

úterý 7. 2. 17
Začala příprava festivalu Husovický dvorek, letos již 18. ročník.

pondělí 6. 2. 17
Konfirmandi o týden později.

neděle 5. 2. 17
Rodinné bohoslužby, na kytaru doprovázel Filip Ž., službu měla Petra S.

sobota 4. 2. 17
Obleva. V kanceláři schůze grantové komise synodní rady.

pátek 3. 2. 17
Pololetní prázdniny, ve srubu zkouška kapely.

čtvrtek 2. 2. 17
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 1. 2. 17
Sborový víkend se koná 31. 3.- 2. 4. Je možno přihlašovat se na mail.

úterý 31. 1. 17
Děti dnes dostaly vysvědčení, ale pololetní prázdniny jsou až v pátek.

pondělí 30. 1. 17
Mrazy nepovolují, mrzne již několik týdnů.

neděle 29. 1. 17
Bohoslužby, nedělku měl Filip Ž., službu Honza R. Kafe.

sobota 28. 1. 17
Zítra další kázání na text z Janova evangelia.

pátek 27. 1. 17
Odpoledne schůzka Husovických vřešťanů, večer setkání zletilých, kde vyprávěl Ondřej Macek o Chráněném bydlení v Nosislavi.

čtvrtek 26. 1. 17
Farář včera a dnes na farářském kursu.

úterý 24. 1. 17
Přišel dopis od Tonyho.

pondělí 23. 1. 17
Schůzka konfirmandů.

neděle 22. 1. 17
Bohoslužby, nedělku měla Petra S., službu Mirka Š.

sobota 21. 1. 17
Ben S. zveřejnil fotky z prosincových nešporů. Pokud v dohledné době zveřejní i fotky z prosincového Desertu, dá se očekávat několik článků na husovickém webu v rychlém sledu. Děkujeme Benovi.

pátek 20. 1. 17
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 19. 1. 17
Trojí porce, trojí trefa v brněnském Desertu.

středa 18. 1. 17
Setkání zletilých bude 27. ledna, sborový víkend 31. 3.- 2. 4.

úterý 17. 1. 17
Exkurze semináře ZSV z gymnázia Elgartova v naší modlitebně, debata na tři čtvrtě hodiny. Český rozhlas na stanici Vltava vysílal v přímém přenosu koncertní provedení skladby Tomáše Vtípila.

pondělí 16. 1. 17
Z Úštěka děkují za náš dar. Poslali jsme jim totiž příspěvek na vybavení rekreačního objektu, můžete tam jet na dovolenou.

neděle 15. 1. 17
Bohoslužby, nedělku měla Eva R., službu Jirka S. Porada rodičů konfirmandů. Kafe.

sobota 14. 1. 17
Včera zemřel farář Josef Veselý. V březnu by mu bylo 103 let. Pohřeb se koná v pátek 20. ledna v 16 hod v Blahoslavově domě.

pátek 13. 1. 17
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 12. 1. 17
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina a po ní schůze staršovstva.

středa 11. 1. 17
Zítra schůze staršovstva.

úterý 10. 1. 17
Tu společnost, co nám dodávala plyn, spolkl ČEZ.

pondělí 9. 1. 17
Farář povyprávěl o bohoslužbách v Desertu na pastorálce v Olomouci.

neděle 8. 1. 17
Ráno bohoslužby, nedělku měla Lydie Š., službu Štěpán M. Večer Bohoslužba Desert, hostem byl farář Jan Keller a hrála kapela Tingltangl.

sobota 7. 1. 17
Svatba Lucie Š. a Marka Z. Tímto začala svatební sezóna, ale jinak drsné mrazy.

pátek 6. 1. 17
Svátek Zjevení Páně slavily děti na své schůzce - vyprávěli jsme si o Ježíšově křtu.

čtvrtek 5. 1. 17
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 4. 1. 17
Ve srubu zkouška kapely.

úterý 3. 1. 17
Skončily prázdniny, nastaly všední dny.

pondělí 2. 1. 17
Čtenářům Husovického deníku přejeme vše dobré v roce 2017.

neděle 1. 1. 17
Novoroční bohoslužby, vysluhování večeře Páně. Hrála Alice P., službu měla Mirka Š.