HOME KONTAKT KNIHY KÁZÁNÍ FOTOGALERIE FACEBOOK LÍDL & VELÍK OD ADAMA PO ŽRÁČE
HUSOVICKÝ DENÍK BOHOSLUŽBY DESERT WEB HUSOVICE ČTENÁŘSKÝ KLUB TROJÍ PORCE
ČTENÁŘSKÝ
KLUB
HUSOVICE
KNIHY A LIDÉHÁJRYBSEDMÁŠCIMKONBUMGROHORJOFŠTĚTHÁ Ø
Jan Balabán
Zeptej se táty
05.11.
•• 7 •
čekámčekám15.10
• 10 •
06.01.
•• 9 •
čekámčekám27.08.
•• 9 •
čekámčekámčekámčekám8,8
Jan Svěrák
Kuky se vrací
0.7.11.
•• 6 •
čekámčekámčekám06.01.
•• 6•
čekámčekám30.05.
•• 6 •
čekámčekámčekámčekám6,0
Ivan Klíma
Moje šílené století
15.05.
•• 7 •
čekámčekám18.04.
• 10 •
06.01.
• 10 •
čekámčekámčekámčekámčekámčekámčekám9,0
Petra Soukupová
Zmizet
20.10.
•• 5 •
čekámčekámčekám04.05.
•• 7 •
čekámčekám20.06.
•• 6 •
čekámčekámčekámčekám6,0
Jan Urban, Šimon Pánek
Extrémy a lidé blízcí
15.10.
•• 6 •
01.02.
•• 9 •
čekámčekámčekámčekámčekámčekámčekámčekámčekámčekám0
Kateřina Tučková
Vyhnání Gerty Schnirch
15.02.
•• 9 •
01.02.
•• 8 •
čekám18.03.
• 10 •
30.05.
• 10 •
čekámčekám04.04.
• 10 •
čekámčekámčekámčekám9,4

KNIHY A LIDÉHÁJRYBSEDMÁŠCIMKONBUMGROHORJOFŠTĚTHÁ Ø
Tomáš Zmeškal
Životopis
černobílého jehněte
11.01.
•• 7 •
čekámčekám20.12.
•• 7 •
15.11.
•• 6 •
čekámčekám14.03.
•• 9 •
čekámčekámčekámčekám7,3
Martin Fendrych
Slib, že mě zabiješ
28.08.
•• 6 •
čekámčekámčekám06.01.
•• 7 •
čekámčekám02.10.
•• 5 •
čekám02.12.čekámčekám6,0
Jáchym Topol
Chladnou zemí
20.10.
•• 7 •
čekámčekámčekám02.11
•• 5 •
čekámčekám15.08.
•• 8 •
čekám02.12.čekámčekám6,6
Marie Stryjová
Pokojík
15.08.
•• 7 •
30.05.
•• 9 •
01.07.
•• 9 •
01.08.
•• 7 •
01.03.
•• 7 •
čekámčekám13.09.
•• 7 •
čekámčekámčekámčekám7,6
Petr Šabach
Škoda lásky
25.06.
•• 6 •
čekámčekám01.03.
•• 6 •
01.03.
•• 5 •
čekámčekám20.10.
•• 6 •
čekámčekám22.11.
•• 7 •
čekám6,0
Tomáš Sedláček
Ekonomie
dobra a zla
03.08.
•• 8 •
čekámčekám14.06.
• 10 •
čekámčekámčekám29.01.
•• 9 •
čekámčekámčekámčekám9,0
Martin Ryšavý
Cesty na Sibiř
08.03.
•• 5 •
30.05.
•• 6 •
25.12.
•• 7 •
01.06.
•• 6 •
04.04
•• 5 •
14.06.
•• 5 •
čekám22.11.
•• 7 •
čekámčekámčekámčekám5,8
Bogdan Trojak
Brněnské metro
08.12.
•• 8 •
čekám10.12.
•• 7 •
18.01.
•• 5 •
01.08.
•• 6 •
čekámčekám04.01.
•• 9 •
01.08.
•• 7 •
čekám15.02.
• 10 •
čekám7,5

KNIHY A LIDÉHÁJRYBSEDMÁŠCIMKONBUMGROHORJOFŠTĚTHÁ Ø
Petra Soukupová
K moři
21.01.
•• 5 •
čekám14.02.
•• 8 •
04.01.
•• 8 •
18.11.
•• 4 •
čekámčekám28.12.
•• 4 •
15.03.čekámčekámčekám5,8
Tomáš Zmeškal
Milostný dopis
12.01.
•• 9 •
čekám26.04.
•• 7 •
15.04.
• 10 •
08.03.
•• 9 •
čekámčekám08.02.
•• 8 •
čekámčekám06.11.
•• 8 •
čekám8,5
Edgar Dutka
Staženi z kůže
ze tmy vycházíme
26.10.
•• 7 •
čekám05.12.
•• 8 •
20.11.
•• 7 •
01.08.
•• 7 •
čekám20.10.
•• 9 •
01.02.
•• 6 •
01.03.
•• 5 •
čekámčekámčekám7,0
L. Procházková
Slunce v úplňku
20.10.
•• 7 •
čekám01.08.
•• 6 •
14.12.
•• 4 •
- ne -28.12.
•• 6 •
čekám03.10.
•• 7 •
01.02.
•• 2 •
02.12.čekámčekám5,3
Tereza Boučková
Rok kohouta
26.06.
•• 6 •
07.09.
• 10 •
11.09.
• 10 •
20.06.
• 10 •
05.10.
•• 5 •
01.07.
•• 8 •
čekám14.09.
•• 9 •
čekám17.07.
•• 8 •
01.11.
•• 8 •
čekám8,2
Antonín Přidal
Kouzlo nechtěného
04.05.
•• 7 •
čekám08.06.
•• 8 •
30.08.
•• 9 •
01.09.
•• 5 •
čekámčekám11.01.
•• 2 •
čekám20.10.
•• 8 •
31.01.
•• 5 •
čekám6,3
Jiří Kratochvil
Brněnské povídky
23.11.
•• 4 •
31.08.
•• 5 •
01.06.
•• 3 •
15.06.
•• 4 •
07.12.
•• 1 •
01.02.
•• 3 •
čekám29.06.
•• 6 •
čekám24.02.
•• 6 •
23.12.
•• 9 •
čekám4,9
Zbyněk Hejda
Sny
14.06.
•• 8 •
čekám22.05.
•• 9 •
01.08.
•• 6 •
01.04.
•• 6 •
21.09.
•• 6 •
čekám07.09.
•• 5 •
čekám20.01.
•• 5 •
čekám20.02.
•• 5 •
6,3

KNIHY A LIDÉHÁJRYBSEDMÁŠCIMKONBUMGROHORJOFŠTĚTHÁ Ø
Ludvík Vaculík
Hodiny klavíru
12.09.
•• 7 •
05.10.
•• 9 •
20.09.
•• 8 •
16.09.
•• 9 •
16.03.
•• 6 •
07.10.
•• 9 •
13.01.
•• 9 •
04.11.
•• 7 •
11.11.
•• 8 •
26.11.
•• 7 •
čekám12.08.
• 10 •
8,1
D. Pithartová
Malá cvičení
v bezohlednosti
01.10.
•• 4 •
07.09.
•• 5 •
14.10.
•• 2 •
21.09.
•• 6 •
24.02.
•• 3 •
20.09.
•• 5 •
18.11.
•• 4 •
11.11.
•• 3 •
09.01.
•• 7 •
čekámčekám08.02.
•• 7 •
4,8
Ivan Klíma
Miláčkové chřestýši
27.12.
•• 5 •
07.10.
•• 5 •
24.02.
•• 2 •
16.09.
•• 6 •
03.02.
•• 3 •
28.10.
•• 5 •
čekám16.03.
•• 6 •
06.04.
•• 2 •
čekám22.06.
•• 8 •
06.11.
•• 7 •
4,9
Eda Kriseová
Jméno Milost Ráchel
24.02.
•• 5 •
14.09.
•• 6 •
11.11.
•• 6 •
28.10.
•• 5 •
26.09.
•• 6 •
čekámčekám20.01.
•• 3 •
27.01.
• 10 •
06.07.
•• 5 •
čekám18.01.
•• 7 •
5,8
Jáchym Topol
Supermarket
sovět. hrdinů
06.12.
•• 6 •
04.01.
•• 7 •
16.12.
•• 8 •
02.03.
•• 7 •
28.10.
•• 5 •
čekámčekám08.10.
•• 6 •
čekámčekám07.03.čekám6,6
Jan Novák
Děda
11.11.
•• 9 •
05.01.
•• 9 •
02.03.
•• 9 •
04.05.
•• 9 •
06.04.
•• 9 •
02.12.
•• 9 •
čekám25.11.
• 10 •
06.07.
• 10 •
10.09.
•• 8 •
čekám05.04.9,1
Anna Zonová
Boty a značky
11.02.
•• 2 •
18.10.
•• 3 •
05.12.
•• 1 •
09.12.
•• 2 •
13.01.
•• 1 •
čekám09.03.
•• 5 •
27.01.
•• 1 •
čekámčekám18.01.
•• 5 •
čekám2,5
Václav Havel
Odcházení
13.01.
•• 8 •
11.02.
•• 7 •
23.12.
• 10 •
06.01.
•• 8 •
14.09.
•• 9 •
24.02.
•• 7 •
26.10.
•• 8 •
27.01.
•• 7 •
02.03.
•• 7 •
25.06.
•• 8 •
07.03.21.09.
•• 5 •
7,7